Metropolitalne wiadomości

wiadomości

Ruszył Fundusz Grantowy Inicjowania Rozwoju

Jeśli masz pomysł na rozwój i zmianę w najbliższym otoczeniu, która poprawi jakość życia lokalnej społeczności,  zawalcz o Grant FIR. Możesz dostać nawet 25 tys. zł.

Dzięki zaangażowaniu największych pomorskich firm, w tym Grupy LOTOS S.A. – Partnera Generalnego Funduszu - ENERGA SA i Polpharma S.A., będzie można pozyskać fundusze, które przysłużą się realizacji nowatorskich i potrzebnych przedsięwzięć międzysektorowych, które służą rozwojowi lokalnych społeczności i odczuwalnie poprawiają jakość życia mieszkańców Pomorza. Wysokość grantów to aż 25 tys. zł.


Celem Funduszu FIR jest zwiększenie potencjału rozwojowego Pomorza poprzez budowanie współpracy międzysektorowej. 

O Granty FIR będą mogły ubiegać się partnerstwa międzysektorowe składające się z:
• min. 1 podmiotu z sektora pozarządowego
• min. 1 podmiotu z sektora publicznego
• min. 1 podmiotu z sektora prywatnego

Uwaga! Liderem partnerstwa i jednocześnie wnioskodawcą musi być podmiot z sektora pozarządowego.

Tematyka projektów jakie mogą być realizowane w ramach Funduszu FIR jest szeroka.
Projekty mogą być realizowane w następujących obszarach:
• sport, turystyka, rekreacja i promocja zdrowego trybu życia
• zrównoważony rozwój, ekologia i ochrona środowiska
• kultura, tożsamość regionalna, ochrona dziedzictwa narodowego
• sprawy społeczne i wyrównywanie szans
• edukacja, nauka i przedsiębiorczość
• ochrona i profilaktyka zdrowia i bezpieczeństwo

Projekty, które otrzymają granty FIR będą mogły być realizowane od początku stycznia 2015 r. do końca listopada 2015 r.

Wnioski można składać do 21.11.2014 r. na stronie www.forumrozwoju.org.pl w zakładce „Fundusz Grantowy FIR”. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w drugiej połowie grudnia tego roku.

W przypadku pytań i uwag, zapraszamy do kontaktu z Operatorem Funduszu: biuro@upfoundation.pl