Metropolitalne wiadomości

aktualności

Komisja ds. Strategii Metropolii

Samorządowcy wspierają Ustawę Metropolitalną

Realne efekty dotychczasowej współpracy metropolitalnej w powiecie puckim są już widoczne. Aby było ich więcej potrzebujemy dodatkowych narzędzi wynikających z Ustawy o związku metropolitalnym w województwie pomorskim. O tym jakie znaczenie ma usankcjonowanie prawne metropolii na Pomorzu mówią dla Bałtyckiej TV starosta pucki Jarosław Białk oraz burmistrz Władysławowa Roman Kużel.
 

 

Na przyjęciu Ustawy Metropolitalnej skorzystają przede wszystkim mieszkańcy mniejszych miejscowości. Dodatkowe fundusze dla Pomorza pozwolą na koordynację działań transportowych - na zakup dodatkowych autobusów, tramwajów, trolejbusów i pociągów, a także na stworzenie nowych połączeń i koordynację budowy priorytetowych dla metropolii dróg. Bez ustawy metropolitalnej nie będzie można dostatecznie zadbać o mieszkańców najmniejszych miejscowości i walczyć z wykluczeniem komunikacyjnym, które jest jednym z największych wyzwań naszego kraju. Za inwestycjami w transport idzie poprawa dostępności do specjalistycznych usług lekarskich, szkół, uczelni, instytucji kultury i miejsc pracy. Dodatkowy budżet przełoży się także na wspólną promocję zagraniczną atutów gospodarczych i turystycznych naszych miast i gmin.


Dotychczas dzięki środkom z Unii Europejskiej w ramach instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych powstał w Pucku węzeł integracyjo-przesiadkowy. Budowa kolejnych dwóch we Władysławowie i Jastarni jest na etapie uzyskiwania niezbędnych pozwoleń. Wartość projektów to 26,5 mln zł, w tym dofinansowanie z UE to 14,8 mln zł.

Wspólnie z władzami miasta, radnymi i mieszkańcami Władysławowa i Pucka stworzyliśmy 24-miesięczny plan działania dot. zwiększenia ruchu rowerowego w tych miastach. Plan dotyczy wielu aspektów zarządzania gminą, dlatego aby przyniósł spodziewane efekty konieczne jest wyznaczenie osoby odpowiedzialnej, która będzie sprawozdawać burmistrzowi postępy z jego realizacji.

23,6 mln zł z dotacji unijnych trafi do powiatu puckiego na projekty związane z termomodernizacją. Remonty budynków obejmują gminę i miasto Puck oraz gminy Władysławowo, Hel i Jastarnia. Całkowita wartość projektów to 50,4 mln zł. Zakończyła się termomodernizacja OSP oraz hali sportowej w Jastarni, budynku Urzędu Miasta oraz MOKSiR w Pucku. Remontowane są szkoły podstawowe w Jastrzębiej Górze i Władysławowie, ratusz we Władysławowie, ZSO w Helu, szkoły w gminie Puck, a także m.in. LO i DPS w Pucku, DPS w Lubkowie (gm. Krokowa) oraz PKZiU w Kłaninie (gm. Krokowa). W 2020 roku powiat pucki w ramach projektu „Morze zysku – z eko odzysku” wyremontował Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pucku, zwane puckim Oxfordem. W ramach termomodernizacji budynku ocieplono ściany oraz dach. Powstała nowa elewacja, odnowiono budynek dawnych warsztatów, w którym zbudowano nowe sale wykładowe oraz sale do praktycznej nauki zawodu. Na terenie szkoły powstaje edu-kampus, czyli przestrzeń sprzyjająca nauce oraz wypoczynkowi na przerwach.

W Powiecie puckim w ramach działań OMGGS przeprowadzono 12 audytów energetycznych. Powiat pucki Powiat pucki realizuje projekt rewitalizacyjny o wartości 11,7 mln zł z dofinansowaniem 4,1 mln zł. W Pucku zakończono renowację 4 budynków mieszkalnych wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Morskiej 15, ul. Generała Józefa Hallera 13, ul. 1 maja 8 oraz ul. Gdańskiej 3. Swoją działalność prowadzi już Puckie Centrum Wsparcia. Miejsce będzie służyć integracji społecznej i wsparciu osób zagrożonych wykluczeniem lub ubóstwem.

W 2019 roku podpisano umowę na realizację programu aktywizacji bezrobotnych zarejestrowanych w PUP na kwotę 1,9 mln zł dofinansowania z UE. Mieszkańcy powiatu będą mogli korzystać ze szkoleń, staży, dotacji na podjęcie działalności gospodarczej, a pracodawcy będą mogli się ubiegać o refundację kosztów doposażenia miejsc pracy. W ramach projektów dot. aktywizacji zawodowej w powiecie, przez ostatnie dwa lata pracę podjęło 39 osób bezrobotnych oraz 30 osób biernych zawodowo. Dzięki projektom aktywizacji społeczno-zawodowej w powiecie puckim ze wsparcia skorzystało łącznie 155 mieszkańców, w tym 27 osób niepełnosprawnych.

  • GIWK