Metropolitalne wiadomości

aktualności

Komisja ds. Kultury

Samorządy metropolii wspierają artystów [TEKST AKTUALIZOWANY]

Odwołane z powodu pandemii koronawirusa wystawy, koncerty, spektakle, czy zajęcia spowodowały, że wiele ludzi kultury pozostało bez bieżących dochodów. Z pomocą dla animatorów, twórców, muzyków czy aktorów wychodzą naprzeciw samorządy metropolii.

Rozprzestrzeniająca się pandemia dotyka kolejnych dziedzin życia i branż. Szczególnie odczuwalna jest przez osoby pracujące w szeroko pojętym obszarze kultury. Duża szczęść z nich zatrudniona jest na umowach cywilno-prawnych, które nie zabezpieczają ich w momencie zawieszenia działalności.

Poniżej prezentujemy specjalne programy wspierające artystów i twórców:

 

Gdańsk:

• stypendia kulturalne przydzielane w trybie ciągłym do końca bieżącego roku, zaplanowana kwota to 700 tys. zł, w zależności od rozwoju sytuacji może ona ulec zwiększeniu,

• zwycięzcy konkursu grantowego na działania kulturalne dla organizacji pozarządowych mogą aktualizować wnioski by dostosować je do nowej sytuacji,

• czynsze w lokalach miejskich, w których prowadzona jest działalność twórcza zostaną  umorzone przez pierwszy miesiąc, następnie przez kolejne dwa – można zawiesić obowiązek czynszowy w tym celu trzeba złożyć wniosek do Gdańskich Nieruchomości,

• gromadzone są informacje o umowach cywilnoprawnych pomiędzy artystami, a gdańskimi instytucjami kultury,

• przygotowywany jest plan ratunkowy, mający na celu rekompensatę utraconych zarobków  z tytułu wynagrodzeń w oparciu o umowy cywilnoprawne.

Więcej informacji → https://tiny.pl/7q9tq https://tiny.pl/7q9tg

• wystartował Gdański Fundusz Wydawniczy, skierowany do gdańskich księgarń i wydanictw, na podstawie złożonych ofert Miasto Gdańsk w procedurze konkursowej dokona zakupu wydawnictw książkowych i muzycznych (publikacje o Gdańsku i Pomorzu, szeroko pojęta humanistyka, książki dla dzieci) - szczegóły: https://tiny.pl/7gflf,

• Instytut Kultury Miejskiej ogłosił nabór na wystawę prac Gdańsk 2020, budżet przeznaczony na ten cel to 100.000 zł. Szczegóły i  więcej informacji na ikm.gda.pl

 

Gdynia:

Gdyński Falochron Kultury

• pierwszy filar to program „Gdyńska Kultura łączy siły” – instytucje, stowarzyszenia, osoby i podmioty prywatne działające w obszarze kultury otrzymują wynagrodzenia za wytworzone treści, które udostępniane są online. W ten sposób jednocześnie mieszkańcy Gdyni mają zapewnioną możliwość kontaktu z kulturą podczas pobytu w domu,

• drugi filar to baza wsparcia dla organizacji pozarządowych, które w wyniku konkursów miejskich otrzymują wsparcie (465 tys. zł) na działania w  sferze kultury. Zaproponowane harmonogramy projektów, których nie da się zrealizować w czasie pandemii są modyfikowane. Organizacje zapraszane są równocześnie do projektu „Kultura łączy siły”,

• konkurs na projekty artystyczne - elastyczna formuła, obszar tematyczny to szeroko pojęta działalność kulturalna realizowana na terenie miasta,

• doradztwo prawne w zakresie realizowania projektów kulturalnych w czasie epidemii.

Szczegółowe informacje → https://tiny.pl/7q9t7

 

Sopot

•  wsparcie dla lokalnych księgarni poprzez zakup książek do sopockich bibliotek, włączenie się do akcji „Książka na telefon”,

• Art Inkubator Goyki 3 uruchamia pogotowie prawne dla arytstów,

• zwiększone zostały środki przeznaczone na stypendia dla artystów, bieżący nabór trwa do 31 maja - szczegóły: https://tiny.pl/7gf42

• Państwowa Galeria Sztuki otrzyma z kasy miasta 100.000 zł na zakup prac młodych artystów,

• czynsz za maj za lokale miejskie służące jako pracownie artystyczne wyniesie 1 zł za metr kwadratowy.

Więcej na → https://tiny.pl/7q9tw https://tiny.pl/7q9td

  • GIWK