Metropolitalne wiadomości

aktualności

Komisja ds. Infrastruktury i Środowiska

Samorządy o uchwale krajobrazowej

W poniedziałek, 17 lutego w godzinach 13.00 – 15.00 odbędzie się spotkanie Komisji ds. Infrastruktury i Środowiska OMGGS dot. funkcjonowania uchwał krajobrazowych w miastach i gminach. Spotkanie otworzą: burmistrz Rumi Michał Pasieczny (przewodniczący Komisji), wiceprezydent Sopotu Marcin Skwierawski oraz zastępca prezydenta Gdańska Piotr Grzelak.

Spotkanie ma na celu wymianę doświadczeń, samorządów skupionych w Obszarze Metropolitalnym Gdańsk Gdynia Sopot, dotyczących funkcjonowania w gminach uchwał krajobrazowych. Samorządowcy rozmawiać będą m.in. o tym jak przebiegało wdrażanie uchwał w poszczególnych jednostkach samorządu terytorialnego, na ile skuteczne są metody egzekucji uchwał krajobrazowych, jak ten akt prawny postrzegany jest przez mieszkańców.

Jednym z zaplanowanych do dyskusji tematów, będzie rządowy pomysł likwidacji uchwał krajobrazowych. W zamyśle rządzących jest, by kwestie zawarte w wypracowanych i obowiązujących aktach prawa miejscowego przenieść wyłącznie do planów miejscowych. Spowoduje to, że egzekucja ewentualnych samowoli nielegalnie usytuowanych reklam będzie zdecydowanie mniej skuteczna aniżeli teraz, kiedy obowiązują uchwały krajobrazowe.

Posiedzenie komisji otwarte jest dla mediów. Spotkanie odbywać się będzie w sali 36 (sala obrad Rady Miasta), na I. piętrze sopockiego magistratu.

  • GIWK