Metropolitalne wiadomości

aktualności

"Samorządy w nowych realiach” motywem przewodnim pierwszej edycji Samorządowego Kongresu Finansowego

30 lipca br. w Sopocie zagości Samorządowy Kongres Finansowy. Wydarzenie organizowane jest z inicjatywy Jacka Karnowskiego, Prezydenta Miasta Sopotu przez Centrum Myśli Strategicznych oraz Grupę Międzynarodowe Targi Poznańskie, które podzielają misję kształtowania szerokiej debaty na temat wyzwań polskich gmin, a także integrowania sektora samorządowego.

Samorządowy  Kongres Finansowy służyć ma budowaniu relacji i współdziałaniu pomiędzy różnymi interesariuszami zainteresowanymi współpracą samorządów z biznesem i środowiskami akademickimi oraz inicjowaniu konstruktywnej dyskusji ponad podziałami o otoczeniu społeczno-gospodarczym ze stroną rządową.

Jacek Karnowski, Prezydent Miasta Sopotu przedstawiając inicjatywę podkreśla znaczenie dyskusji  o przyszłości samorządów w obliczu nowych wyzwań: Samorządowy Kongres Finansowy to nowe wydarzenie wśród organizowanych w Polsce konferencji. Mam nadzieję, że na stałe zagości w Sopocie, stając się jednym z najważniejszych spotkań przedstawicieli administracji i osób, którym nieobojętna jest sytuacja wspólnot lokalnych. Samorządy borykają się dzisiaj z wieloma problemami. Pandemia spowodowała znaczne pogorszenie ich sytuacji finansowej, stawiając je w bardzo trudnej sytuacji. Ograniczone dochody, przy konieczności realizacji tych samych zadań, do tego nowe, wynikające z pandemii wyzwania – wszystko to odbiło się niekorzystnie na budżetach wielu miast. Stąd motyw przewodni tegorocznego spotkania – „Samorządy w nowych realiach”.
 


W programie tegorocznego Samorządowego Kongresu Finansowego przewidziane zostały wystąpienia otwierające Jacka Karnowskiego, Prezydenta Miasta Sopotu, Jacka Jaśkowiaka, Prezydenta Miasta Poznania, Pawła Borysa, Prezesa Zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju, Mieczysława Struka, Marszałka Województwa Pomorskiego oraz Marka Woźniaka, Marszałka Województwa Wielkopolskiego, a także wystąpienie inauguracyjne Sebastiana Skuzy, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów pt. Reforma dochodów samorządowych po 20 latach.

Obok tematów poruszanych w ramach debat dotyczących reformy dochodów samorządowych, finansowania rozwoju regionów czy finansowania rozwoju mieszkalnictwa oraz rozwoju miast zeroemisyjnych istotnymi elementami w programie tegorocznej edycji będą także rozmowy o czyszczeniu Bałtyku z niewybuchów czy zintegrowanym programie LIFE Małopolska, czyli Planie Działań dla Klimatu i Energii. Rozmowę w panelu Program Life dla samorządów poprowadzi Michał Glaser, Prezes Zarządu Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot. 

Kongres zwieńczy debata prezydentów polskich miast pt. Mapa wyzwań dla finansów samorządowych, której gospodarzem będzie Miasto Sopot. W dyskusji wezmą udział: Jacek Karnowski, Prezydent Sopotu, Jakub Banaszek, Prezydent Chełma, Marcin Krupa, Prezydent Katowic, Tadeusz Truskolaski, Prezydent Białegostoku, Hanna Zdanowska, Prezydent Łodzi oraz Krzysztof Żuk, Prezydent Lublina.
 


Wydarzenie w formule hybrydowej jest bezpłatne i ma charakter otwarty. Będzie ono transmitowane ze studia w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie. Aby wziąć udział w wydarzeniu  należy się zarejestrować >>> https://www.efcongress.com.pl/wydarzenie/skf/


Więcej informacji: 
https://www.efcongress.com/skf/


Tylko działając wspólnie, współpracując, rozmawiając i dzieląc się doświadczeniami możemy wypracować rozwiązania i zmieniać otaczającą nas rzeczywistość.

 

  • GIWK