Metropolitalne wiadomości

aktualności

Komisja ds. Infrastruktury i Środowiska

Samorządy wspólnym głosem w sprawie SKM

Współpraca dotycząca przedłużenia linii Szybkiej Kolei Miejskiej w kierunku południowym, to główne założenie podpisanego dziś listu intencyjnego pomiędzy przedstawicielami Gdańska, samorządem województwa pomorskiego, gminami sąsiadującymi oraz władzami spółek kolejowych.

To pierwszy krok w kierunku powstania połączeń kolejowych do południowych dzielnic Gdańska i gmin sąsiadujących. Deklarację o współpracy podpisali Aleksandra Dulkiewicz, prezydent miasta Gdańska, Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego, Michał Glasser, dyrektor biura Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot, Janusz Wróbel burmistrz miasta Pruszcz Gdański, Magdalena Kołodziejczak wójt Gminy Pruszcz Gdański, Andrzej Chruścicki wójt Gminy Kolbudy, Tomasz Szymkowiak zastępca burmistrza Żukowa, Maciej Lignowski prezes Zarządu PKP SKM w Trójmieście, Andrzej Osipów, dyrektor Regionu Północnego PKP Polskie Linie Kolejowe.

- Stawiamy na dalszy rozwój kolei w Gdańsku i w naszym regionie. Dzisiaj będziemy świadkami podpisania listu intencyjnego, który wskaże nam kierunki rozwoju i sposoby realizacji. Biuro Rozwoju Gdańska przygotuje studium rozwoju linii kolejowej w obszarze Gdańska Południe, ale także dalej na południe naszego regionu, zahaczając o naszych najbliższych sąsiadów: gminę Żukowo, Kolbudy, gminę wiejską i miejską Pruszcz Gdański. Co ważne, bez współpracy z Panem marszałkiem województwa pomorskiego nie byłoby to wszystko możliwe, dziś za tę współpracę dziekuję. Dla nas, dla gdańszczan, Gdańsk Południe jest ważnym miejscem. Miejsce to się rozwija bardzo dynamicznie, już dzisiaj szacujemy, że w tej dzielnicy Gdańska mieszka około 10 tys. – mówiła prezydent Aleksandra Dulkiewicz.

Pierwszym etapem współpracy będzie opracowanie „Studium programowo-przestrzennego przedłużenia linii kolejowej przez dzielnicę Gdańsk Południe w powiązaniu z regionalną siecią kolejową województwa pomorskiego”.

- Już od dłuższego czasu stawiamy na Pomorzu na kolej. Pomorze jest regionem, w którym w największym stopniu mieszkańcy korzystają z transportu kolejowego i chcemy to podtrzymać, podnosząc też jakość linii Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. Mieszkańcy Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot przywiązali się do wznowionego transportu kolejowego na odcinkach Kaszub w kierunku centrum Gdańska. Trzeba szukać dalszych możliwości rozwoju linii kolejowych, zwiększenia również możliwości obsługi przez przewoźników, szczególnie w kierunku południowej części miasta Gdańska i do gmin ościennych. Chcielibyśmy na podstawie tego listu przygotować pierwszy dokument programowy i mam nadzieję, że na tym nie skończymy, że będziemy mogli kontynuować przygotowanie kolejnego już dokumentu, jakim jest Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe, ale o tym będziemy informować na bieżąco – mówił marszałek Mieczysław Struk.

Studium będzie dokumentem strategicznym dla rozwoju linii, zawierającym m.in. analizę uwarunkowań funkcjonalno-przestrzennych, diagnozę społeczno-gospodarczą obszaru oddziaływania linii i wstępną analizę transportową. Ma ono przede wszystkim wskazać najbardziej optymalny przebieg „korytarzy” SKM. W tym celu m.in. przeprowadzona będzie analiza demograficzna, potrzebna do wskazania w jakim obszarze przybywa mieszkańców lub rozwijają się firm, a co za tym idzie jest więcej miejsc pracy.

- Plany rozwoju kolei to przedsięwzięcie ponadgminne, o charakterze regionalnym. W ramach sygnatariuszy stron chcemy pozyskać dane, które pomogą nam rozstrzygnąć, jaki korytarz mógłby zostać w przyszłości przyjęty, jeżeli chodzi o połączenie z regionem. Działamy w bardzo zurbanizowanym terenie i nie jest to przedsięwzięcie proste do realizacji. Kluczową kwestią jest wybór, jaki korytarz transportowy powinien zostać wybrany: czy w kierunku linii PKM 248, czy w powiązaniu w kierunku linii 234, czy w kierunku bajpasu kartuskiego. Te kwestie będą analizowane na podstawie danych, jakie zbierzemy z gmin Obszaru Metropolitalnego i na tej podstawie będziemy rozstrzygać, w którym kierunku ta inwestycja będzie w przyszłości realizowana. Determinacja po stronie miasta jest, dlatego Biuro Rozwoju Gdańska podjęło się przygotowania studium. Następnie chcielibyśmy przygotować dla pierwszego etapu Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe, które da możliwość do aplikowania o środki unijne na realizację inwestycji w przyszłych perspektywach. Dzisiaj nie przesądzamy, kto miałby w przyszłości tę inwestycję realizować, ale jako miasto Gdańsk chcemy zrobić wszystko, żeby ta dokumentacja była gotowa – dodał Piotr Grzelak, zastępca prezydenta ds. zrównoważonego rozwoju.

Studium zostanie sporządzone przez Gminę Miasta Gdańska we współpracy z pozostałymi stronami listu intencyjnego.

  • GIWK