Metropolitalne wiadomości

aktualności

SKM dla samorządów

W poniedziałek 09 lipca 2018 r. przedstawiciele samorządów Obszaru Metropolitalnego solidarnie podpisali List poparcia dla usamorządowienia PKP SKM w Trójmieście. Jest to wyraz zdecydowanej aprobaty dla podejmowanych od dłuższego już czasu przez Samorząd Województwa działań na rzecz uzyskania przez samorządy większościowego udziału w kapitale zakładowym Spółki.

Samorządom obszaru metropolitalnego zależy, aby mieć decydujący wpływ na rozwój i jakość funkcjonowania przedsiębiorstwa, które w całości wykonuje usługi przewozowe w trójmieście i na pomorzu. Na to pozwoli właśnie pakiet kontrolny udziałów w Spółce, którą dzisiaj zarządza Skarb Państwa (PKP posiada 67,9% udziałów).

Ponadto, samorządy poprzez otrzymane udziały, zapewniłyby wkładu własnego na realizację, dofinansowanego przez UE, projektu ramach, którego Spółka planuje zakup nowego taboru.

https://www.skm.pkp.pl/o-nas/projekty-ue/projekt/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=1173&tx_ttnews%5BbackPid%5D=144

Co najważniejsze, z punktu widzenia mieszkańców metropolii, przyspieszeniu i urealnieniu uległby proces integracji transportu publicznego na Pomorzu, polegający na wdrożeniu wspólnego biletu metropolitalnego oraz utworzeniu na bazie SKM i PKM jednego spójnego systemu Pomorskiej Kolei Metropolitalnej.