Metropolitalne wiadomości

aktualności

Smart Metropolia 2019 - dla klimatu

 

Kilkudziesięciu ekspertów, warsztaty, debaty, prezentacje, panele dyskusyjne, wykłady, wspólna deklaracja klimatyczna miast i kryzys klimatyczny - jako temat specjalny – tak będzie wyglądał 8. kongres Smart Metropolia, który obędzie się 7 i 8 listopada w Amber Expo w Gdańsku. Na największym corocznym spotkaniu poświęconym współpracy dużych i małych gmin w obszarach metropolitalnych, skupimy się przede wszystkim na działaniach związanych z ochroną klimatu.

 

Klimat dla metropolii. Metropolie dla klimatu

Hasło tegorocznego kongresu to Klimat dla metropolii. Metropolie dla klimatu. Podczas kongresu specjaliści przeanalizują i podzielą się dobrymi przykładami, które mogą być stawiane jako wzór do naśladowania. Wyznaczymy także kierunki, w jakich mogłyby rozwijać się obszary metropolitalne w Polsce – czyli 12 dużych miast uniwersyteckich i ponad 300 miast i gmin z nimi sąsiadujących. To one, wspólnie, odpowiadają za rosnący dobrobyt Polaków. Również wspólnie muszą sobie radzić z narastającymi problemami: transportowymi, gospodarczymi, klimatycznymi. 

 

Klimat dla metropolii

Jak co roku przyjrzymy się jaki jest klimat dla metropolii w Europie. Pokażemy najnowsze plany Komisji Europejskiej wobec miast i regionów oraz ciekawe przykłady współpracy gmin i powiatów europejskich metropolii. W przededniu uruchomienia nowego budżetu Unii Europejskiej na lata 2021-2027 pokażemy jak najlepiej przygotować się do pozyskania funduszy europejskich. W nowym budżecie UE 25% środków zostanie przeznaczone na cele klimatyczne. Celem tegorocznego wydarzenia jest nawiązanie współpracy pomiędzy samorządami.

 

Metropolie dla klimatu

Na tegorocznym kongresie Smart Metropolia porozmawiamy o roli metropolii dla klimatu. Zmiany klimatu powodują konieczność nowego podejścia do wielu zagadnień miast i wsi. Metropolie odegrają tu rolę szczególną. To one są w stanie najskuteczniej rozwiązywać problemy wynikające ze skutków postępującego globalnego kryzysu i powinny być liderami zmian. 7 i 8 listopada w Gdańsku pokażemy najlepsze przykłady transformacji na gospodarkę niskoemisyjną (mitygacja) i dostosowywania się polskich samorządów do zmieniającego się otoczenia (adaptacja). Pokażemy, że kluczem do skutecznego działania jest współpraca miast i gmin - budowanie partnerstw, integracja i wymiana wiedzy. Smart Metropolia to również unikalna szansa na wymianę doświadczeń we wdrażaniu miejskich planów adaptacji przygotowanych przez 45 polskich największych miast oraz przygotowanie programów i projektów, by skutecznie aplikować o środki na ich sfinansowanie.

 

Konferencja prasowa „koszyk dobrych praktyk”

Jak przeciwdziałać skutkom zmian klimatycznych i co w tym temacie dzieje się w polskich metropoliach? O pakiecie rozwiązań dla samorządów, przygotowanym przez zespół ds. EKOstrategii Unii Metropolii Polskich opowiemy pierwszego dnia kongresu, w czwartek 7 listopada o godz. 12:15. W konferencji udział wezmą Prezydent Miasta Łodzi Hanna Zdanowska oraz Prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz.

W trakcie konferencji z inicjatywy Miasta Gdańska przedstawiciele największych polskich miast podpiszą także Deklarację Klimatyczną Polskich Miast i Gmin, która jest zalążkiem zobowiązania samorządów do zintensyfikowanej walki na rzecz ochrony klimatu.

 

Gala Smart Metropolia 2019

Pierwszego dnia kongresu odbędzie się Gala Smart Metropolia, na której:

• podsumujemy pilotażową edycję Pomorskiej Letniej Akademii Planowania Przestrzeni Publicznej;

• wręczymy nagrody w finale XIV edycji konkursu Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Pomorskiego 2019;

• wręczymy nagrody Smart Metropolia 2019 – w trzech kategoriach: Lider zmiany, Ambasador metropolii oraz Partner w działaniu. Wśród laureatów z poprzednich lat byli m.in.: Marta Siciarek (Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek), Jan Olbrycht (Poseł do PE), Bogdan Borusewicz (Marszałek Senatu RP), Pomorskie Hospicjum dla Dzieci, Pracodawcy Pomorza.

• Decyzją Zarządu OMGGS nagrodą specjalną Smart Metropolia 2019 uhonorowany będzie twórca stowarzyszenia metropolitalnego na Pomorzu, Prezydent Paweł Adamowicz.

 

6 zasad kongresu Smart Metropolia 2019

W trosce o środowisko, kongres postanowiliśmy zorganizować w oparciu o 6 zasad: mniej odpadów, szczególnie plastiku(materiały kongresowe zostaną ponownie wykorzystane), ograniczenie marnowania żywności (niewykorzystane posiłki powędrują do lokalnych jadłodajni i jadłodzielni), logistyka wrażliwa na emisję CO2 (łatwy dojazd transportem publicznym), więcej lokalnych i odpowiedzialnych zakupów, oszczędność papieru, większa współodpowiedzialność.Kongres Smart Metropolia 2019 organizują wspólnie: Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot, Urząd Marszałkowski, Komisja Europejska oraz Gdańskie Wody. Szczegółowy program na stronie: www.smartmetropolia.pl