Metropolitalne wiadomości

aktualności

Smart Metropolia 2021 - nowe technologie i inteligentne rozwiązania dla samorządów

Kilkudziesięciu ekspertów z Polski i zagranicy, panele dyskusyjne, wykłady, prezentacje i raport podsumowujący współpracę metropolitalną w Polsce - tak będzie wyglądał 9. kongres Smart Metropolia, który odbędzie się 6 września na gdańskim stadionie. W tym roku pod hasłem przewodnim “Inteligentny samorząd”. Kongres zbiega się z 10. rocznicą powołania Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot - będzie zatem również okazją do podsumowania dekady współpracy pomorskich samorządów.

 

INTELIGENTNY SAMORZĄD 2021

Smart Metropolia jest największą w Polsce coroczną konferencją poświęconą zagadnieniom współpracy dużych i małych gmin w obszarach metropolitalnych oraz relacji metropolii z resztą kraju. To coroczna debata na temat współtworzenia mądrej polityki państwa wobec polskich miast i gmin. Każdego roku kongres gromadzi kilkaset osób, którzy rozmawiają o aktualnych trendach metropolitalnych. Do tej pory podczas wykładów, warsztatów, prezentacji, debat i paneli dyskusyjnych, razem ze specjalistami rozmawialiśmy m.in. o smart cities, polityce społecznej, wolnym czasie, bezpieczeństwie, rozwoju miast, polityce europejskiej wobec metropolii i kryzysie klimatycznym. Smart Metropolia 2021 odbędzie się pod hasłem “inteligentny samorząd”.

 

PROGRAM SMART METROPOLIA 2021

 

Partnerami kongresu są Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (GZM) - jedyna prawnie usankcjonowana metropolia w Polsce oraz Unia Metropolii Polskich i Instytut Metropolitalny. Do dyskusji zostali zaproszeni goście z Polski i zagranicy.

 

10 lat OMGGS i #ustawametropolitalna

Kongres zbiega się z 10. rocznicą powołania OMGGS. Będzie zatem okazją do podsumowania dekady współpracy między samorządami na Pomorzu oraz do wymiany doświadczeń z przedstawicielami innych polskich metropolii.

Podczas kongresu 6 września na Polsat Plus Arena Gdańsk odbędzie się wyjazdowe Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnej i Administracji Państwowej Senatu RP, a także otwarte posiedzenie Pomorskiego Zespołu Parlamentarnego i Zespołu Parlamentarnego ds. Związków Metropolitalnych. Posłowie i Senatorowie będą rozmawiać o współpracy metropolitalnej w Polsce na podstawie doświadczeń 4 lat istnienia GZM i 10 lat funkcjonowania OMGGS.

Zwieńczeniem kongresu będzie Gala wręczenia nagród Smart Metropolia. Wyróżnienia te trafiają do osób, firm i instytucji szczególnie zasłużonych dla budowania i promowania idei metropolii. Wśród laureatów z poprzednich lat byli m.in.: Marta Siciarek (Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek), Jan Olbrycht (Poseł do PE), Bogdan Borusewicz (Marszałek Senatu RP), Elżbieta Bieńkowska, prof. Iwona Sagan, Pomorskie Hospicjum dla Dzieci, Pracodawcy Pomorza.
 

ZAPISY NA KONGRES SMART METROPOLIA

Kongres Smart Metropolia ma charakter otwarty, udział w nim jest bezpłatny.  Zapisy poprzez FORMULARZ REJESTRACYJNY. Z uwagi na trwającą pandemię liczba uczestników jest ograniczona. O udziale w wydarzeniu będzie decydowała kolejność zgłoszeń.

 

  • GIWK