Metropolitalne wiadomości

wiadomości

So Stay Hotel - pierwszy w Polsce hotel odpowiedzialności społecznej.

So Stay Hotel - pierwszy w Polsce hotel odpowiedzialności społecznej otwarto w Gdańsku. Zlokalizowany przy ul. Kartuskiej 18, w budynku użyczonym przez Miasto Gdańsk, w którym mieścił się m.in. w latach 80. ubiegłego wieku urząd wydający paszporty, a przez lata także komisariat. Hotel utworzyła i prowadzi Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej (GFIS). Uroczyste otwarcie odbyło się w czwartek, 19 marca br.

So Stay Hotel to  inwestycja długoterminowa w rozwój umiejętności i pasji młodych ludzi decydujących się na pracę w branży hotelarskiej i gastronomicznej. Przychody z działalności hotelu reinwestowane będą w programy społeczne i edukacyjne wspierające młodych ludzi w wejściu na otwarty rynek pracy, zgodnie z zasadami funkcjonowania firmy społecznej. Idea ta wzorowana jest na modelu duńskich szkół produkcyjnych, które odniosły duży sukces. Pracę w hotelu w formie stażu i praktyk znajdą ci, którzy potrzebują wsparcia w osiąganiu życiowej niezależności. Młodzież doskonali umiejętności w pięciu zawodach: recepcjonista, kelner, barman, serwisant pokojowy.

Fundusze na remont budynku oraz jego wyposażenie przekazała duńska fundacja Velux Foundations oraz firmy, np. LPP oraz GIWK, Saur Neptun Gdańsk, ZKM, LOTOS, Gdańskie Melioracje. Doświadczeniem i wsparciem merytorycznym służył Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej DOBRA ROBOTA, a wiedzę z zakresu pracy w turystyce młodzi ludzie zdobywali podczas praktyk w gdańskich hotelach.