Metropolitalne wiadomości

aktualności

Komisja ds. Administracji i Finansów

Spotkania metropolitalnych specjalistów ds. zamówień publicznych

W środę 19 stycznia odbędzie się kolejne spotkanie specjalistów ds. zamówień publicznych, organizowane w ramach Komisji ds. Administracji i Finansów Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot. Następne zaplanowano na 16 lutego i 16 marca.

Wideokonferencje są kontynuacją spotkań organizowanych cyklicznie w Urzędzie Miejskim w Gdańsku już od prawie dziesięciu lat. Po przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa, zebrania powróciły w formule online.

Najbliższe spotkanie odbędzie się 19 stycznia o godzinie 11.00 na platformie Zoom (LINK do spotkania). Potrwa ok. 2 godzin. Następne zaplanowane są na 16 lutego oraz 16 marca.

Gospodarzem spotkań jest Marek Komorowski, dyrektor Biura Zamówień Publicznych w Urzędzie Miejskim w Gdańsku oraz wiceprzewodniczący Komisji ds. Administracji i Finansów OMGGS.

Warsztaty i szkolenia KAiF

Członkowie metropolitalnej Komisji Administracji i Finansów pracują m.in. nad uwspólnieniem standardów dotyczących zamówień publicznych oraz przetwarzania danych osobowych w metropolii. Prowadzą monitoring zmian legislacyjnych. Koordynują też wspólne zakupy energii, gazu, oleju opałowego, paliwa  i usług pocztowych, które przynoszą samorządom milionowe oszczędności. Podczas spotkań i szkoleń wymieniają się doświadczeniami.

W ubiegłym roku w ramach KAiF odbyły się m.in.:

  • spotkania na temat wdrożenia elektronicznego obiegu dokumentów EZD w samorządach,
  • spotkania roboczej grupy inspektorów ochrony danych osobowych,
  • szkolenia dot. nowej ustawy PZP,
  • szkolenie z radzenia sobie ze stresem dla pracowników obsługi klienta oraz
  • szkolenie dot. wdrożenia w samorządach nowych przepisów ustawy o ochronie sygnalistów.

Przewodniczącym KAiF jest Wojciech Zemła, sekretarz Miasta Sopotu, a w prezydium zasiadają: Marek Komorowski, Marta Dorobek, prezes Zarządu "SZOP" sp. z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim i Agnieszka Siebert, sekretarz Miasta Pucka. Koordynatorką Komisji jest Weronika Michałowska.

Czytaj również: RODO głównym tematem posiedzenia KAiF

  • GIWK