Metropolitalne wiadomości

wiadomości

Spotkanie Komitetu Sterującego Strategii 2030. Dyskusja o diagnozie metropolii

Eksperci, samorządowcy, przedstawiciele kluczowych firm, uczelni i organizacji pozarządowych zapoznali się z projektami diagnoz sektorowych metropolii. To kolejny etap prac nad dokumentem, który będzie gotowy jesienią 2015 r.

Prof. Krystyna Gawlikowska-Hueckel z Instytutu Rozwoju w Sopocie, kierująca zespołem ekspertów przygotowujących strategię, tak wyjaśnia znaczenie całego projektu: - Metropolie są we współczesnym świecie biegunami wzrostu. W nich powstaje większość globalnego produktu brutto. Zasysając zasoby – ludzkie i kapitałowe - mają zdolność kreowania pozytywnych efektów dla otoczenia.

To właśnie dlatego Gdański Obszar Metropolitalny zainicjował prace nad przygotowaniem Strategii Metropolii 2030. – Naszym celem jest wzmocnienie współpracy metropolitalnej poprzez wskazanie najkorzystniejszych kierunków inwestycji, wykorzystujących nasz potencjał i silne strony. Strategia będzie zawierać wszystkie te elementy: i diagnozę metropolii, i optymalną ścieżkę rozwoju – mówi Michał Glaser, dyrektor biura stowarzyszenia GOM.

Goszczący na spotkaniu Komitetu Sterującego Marek Wójcik, dyrektor Związku Powiatów Polskich, podkreślał: - To spotkanie jest najlepszym dowodem, że wasza współpraca układa się dobrze. Dotyczy to nie tylko płaszczyzny samorządowej, ale i partnerstwa z biznesem, organizacjami pozarządowymi. Jednak, by odnieść sukces i wykorzystać to, co będzie zawierała strategia, jej autorzy powinni wskazać nie tylko co zrobić, ale także jak to zrobić i kto ma to zrobić.

Poza spotkaniem Komitetu Sterującego, projektom diagnoz poświęcona jest seria spotkań warsztatowych Oto ich program:

 

Więcej o Strategii 2030