Metropolitalne wiadomości

aktualności

Spotkanie pomorskich posłów w sprawie ustawy metropolitalnej

Pomorscy posłowie zebrali się na specjalnym spotkaniu online, by porozmawiać o taktyce dalszych prac legislacyjnych związanych z ustawą metropolitalną dla Pomorza. W spotkaniu, mimo licznych zaproszeń, nie wzięli udziału posłowie partii rządzącej. Tymczasem na spotkaniu padła zapowiedź powstania pomorskiego zespołu parlamentarnego oraz skierowanie do Marszałek Witek listu otwartego w sprawie przyspieszenia prac nad ustawą w Sejmie.

Spotkanie odbyło się online w poniedziałek 19 października z inicjatywy posłanek Barbary Nowackiej i Agnieszki Pomaskiej. W spotkaniu udział wzięło 10 posłów z Pomorza: Małgorzata Chmiel, Piotr Adamowicz, Joanna Senyszyn, Jarosław Wałęsa, Kazimierz Plocke, Marek Rutka, Henryka Krzywonos-Strycharska, Jerzy Borowczak. Posłowie PiS, mimo zaproszenia, po raz kolejny nie dołączyli się do dyskusji dot. ustawy dla Pomorza.

W spotkaniu wzięli udział także samorządowcy z Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot: Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska, wiceprezes Rady OMGGS, Jacek Karnowski, prezydent Sopotu, prezes Rady OMGGS, Hanna Pruchniewska, burmistrz Pucka, Mirosław Chyła, burmistrz Pelplina, Magdalena Kołodziejczak, wójt gminy Pruszcz Gdański oraz Michał Glaser, prezes Zarządu OMGGS.

 

 

Przypomnijmy, pod koniec lipca tego roku projekt ustawy metropolitalnej dla województwa pomorskiego przyjęły połączone komisje senackie - Ustawodawcza oraz Samorządu Terytorialnego i Administracji. Projekt pozytywnie zaopiniowało też Ministerstwo Rozwoju. Później, w pierwszej połowie września projekt ustawy trafił pod ocenę Senatu RP. Senatorowie podczas drugiego czytania niemal jednogłośnie poparli projekt swoimi głosami, co oznaczało, że w kolejnym etapie procesu legislacyjnego nad ustawą będzie pracował Sejm RP. 

 

Pomorski zespół parlamentarny i list otwarty do Marszałek Witek

Podczas poniedziałkowego spotkania pomorscy posłowie i samorządowcy rozmawiali o taktyce dalszych prac legislacyjnych związanych z ustawą. Posłanka Agnieszka Pomaska zapowiedziała powstanie pomorskiego zespołu parlamentarnego, który zajmie się m.in. ustawą metropolitalną w Sejmie. W skład zespołu wejdą, na początek, wszyscy obecni na spotkaniu posłowie. Posłowie zadeklarowali także przekazanie na ręce Marszałek Sejmu Elżbiety Witek – listu otwartego w sprawie pilnego skierowania ustawy metropolitalnej pod obrady Sejmu. Treść listu zostanie skonsultowana z posłami PSL, PiS i Konfederacji. Część z nich zadeklarowała wcześniej poparcie dla ustawy, jednak zabrakło ich na dzisiejszym spotkaniu. Wszyscy posłowie i samorządowcy liczą jednak na ponadpartyjne poparcie dla ustawy.

Wzorem prac nad ustawą metropolitalną dla Pomorza w Senacie – także w Sejmie - pomorska ustawa zyskała swojego opiekuna. Posłowie zdecydowali, że tę funkcję obejmie posłanka Małgorzata Chmiel, która zapowiedziała skierowanie kolejnych interpelacji poselskich do rządu i premiera w sprawie metropolii na Pomorzu.

  • GIWK