Metropolitalne wiadomości

aktualności

Komisja ds. Strategii Metropolii

Spotkanie Rady Programowej Kongresu Smart Metropolia 2017

W terminie 13-15 listopada br. odbędzie się w Gdańsku 6. Kongres Smart Metropolia - jedyna w kraju konferencja, której tematyka w całości koncentruje się na problematyce rozwoju obszarów metropolitalnych. 27 kwietnia w Europejskim Centrum Solidarności odbyły się spotkania Rady Programowej Kongresu Smart Metropolia i Komisji OMG-G-S ds. Strategii Metropolii, poświęcone pracom nad programem tegorocznego Kongresu.

Współpraca w ramach obszaru metropolitalnego powinna opierać się na zaangażowaniu zarówno sektora publicznego (administracji samorządowej i rządowej), jak i nauki, biznesu oraz organizacji pozarządowych. Spotkania Rady Programowej Kongresu Smart Metropolia i Komisji ds. Strategii Metropolii miały na celu wymianę konkretnych pomysłów na temat zaangażowania samorządów, uczelni i firm w organizację Kongresu oraz dyskusje, które odbędą się podczas samego wydarzenia.

Spotkaniu Rady Programowej Kongresu wspólnie przewodniczyli Paweł Chorąży, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, oraz Paweł Adamowicz, Prezydent Miasta Gdańska i Prezes Zarządu OMG-G-S. W jednej ze swoich wypowiedzi Pan Minister podkreślił, że koncepcja programu i propozycje prelegentów, których chcemy zaprosić do udziału w debatach, wpisują się w obecne działania Ministerstwa, związane z koordynowaniem wdrażania mechanizmu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, a także Agendy Miejskiej Unii Europejskiej. Prezydent Adamowicz zwracał z kolei uwagę na fakt, że Kongres jest najlepszym miejscem do tego, by uczyć się doświadczeń od burmistrzów innych europejskich miast oraz aktywnie zabierać głos w debacie nt. kierunków polityki metropolitalnej państwa.

Swoje opinie, uwagi i propozycje współpracy przy organizacji kongresu zgłaszali m. in. Marek Wójcik (Ekspert ds. legislacyjnych Związku Miast Polskich), Paweł Lulewicz (Wiceprezes Specjalnej Pomorskiej Strefy Ekonomicznej, Zbigniew Canowiecki (Prezydent Pracodawców Pomorza), a także przedstawiciele pomorskich uczelni.

Podczas spotkania Komisji OMG-G-S ds. Strategii Metropolii szczegółowo została omówiona koncepcja debaty  burmistrzów europejskich miast, a także paneli dyskusyjnych, które mają się odbyć pierwszego dnia Kongresu (m.in. na temat partycypacji społecznej w skali metropolitalnej i relacji pomiędzy rdzeniem a pozostałą częścią OM). Dr Łukasz Pancewicz z Politechniki Gdańskiej przedstawił swoją propozycję poprowadzenia sesji tematycznej, dotyczącej zrównoważonego użytkowania gruntów – jednego z 12 obszarów tematycznych zidentyfikowanych w Agendzie Miejskiej Unii Europejskiej. Wysłuchaliśmy także prezentacji Pani Karoliny Skibińskiej z gdańskiego Centrum Integracji Imigrantek i Imigrantów nt. zarządzania migracjami, czyli kolejnego z obszarów tematycznych Agendy Miejskiej UE.

Wszystkich zainteresowanych pracami nad programem i kwestiami organizacyjnymi, dotyczącymi tegorocznego Kongresu Smart Metropolia, prosimy o kontakt z Rafałem Gajewskim (rafal.gajewski@metropoliagdansk.pl ,tel.: 534 656 919).

Do pobrania:
Wstępny program Kongresu Smart Metropolia 2017

 

Spotkanie Rady Programowej Kongresu Smart Metropolia 2017

 

Spotkanie Komisji OMG-G-S ds. Stretegii Metropolii

  • GIWK