Metropolitalne wiadomości

wiadomości

Spotkanie w Tczewie na temat Strategii 2030

W miniony poniedziałek w Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie odbyło się pierwsze ze spotkań informacyjno-szkoleniowych nt. Strategii Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot do roku 2030. Celem spotkań, które odbędą się w najbliższych tygodniach we wszystkich powiatach ziemskich OM, jest przedstawienie najważniejszych założeń Strategii 2030 oraz dyskusja nad korzyściami ze współpracy metropolitalnej płynącymi dla wszystkich gmin i powiatów naszej metropolii.

Spotkanie rozpoczął Prezydent Tczewa Mirosław Pobłocki, a następnie głos zabrał Prezes Zarządu OMG-G-S Paweł Adamowicz. W swoim wystąpieniu, skierowanym do obecnych na sali radnych gmin i powiatu, przedstawicieli urzędu oraz organizacji pozarządowych, podkreślił znaczenie zasad  dobrowolności, solidarności, transparentności, efektywności i kompromisu we wdrażaniu zapisów Strategii 2030. Zaznaczył też, że planowanie strategiczne wymaga od liderów samorządowych wyjścia w myśleniu o rozwoju metropolii i swoich gmin poza perspektywę najbliższych wyborów. Strategia OMG-G-S ma być dokumentem, który ułatwi współpracę w obszarach kluczowych dla rozwoju OM oraz pozwoli jak najlepiej wykorzystać zasoby, którymi dysponuje metropolia.

Później głos zabrał dr Tomasz Brodzicki z Wydziału Ekonomicznego UG. Odnosząc się do słów Prezydenta Adamowicza, wskazał na przykład Londynu, którego strategia sięga perspektywy 2050 roku. Następnie dr Brodzicki omówił położenie OMG-G-S na tle europejskich metropolii oraz wskazał na warunki powodzenia współpracy metropolitalnej. Powołując się na dane zebrane podczas prac nad Diagnozą OM stwierdził, że rozwój naszej metropolii, mimo znacznego potencjału, nie jest wcale przesądzony i wymaga znacznego zaangażowania wszystkich podmiotów tworzących metropolię. Na zakończenie tej części spotkania Michał Glaser, Dyrektor Biura OMG-G-S omówił cele Strategii OMG-G-S oraz wizję rozwoju naszej metropolii do roku 2030 i podał przykłady konkretnych działań, które mogą być realizowane w ramach prac koordynowanych przez Komisje OMG-G-S.

W trakcie dyskusji ciekawą propozycję sformułował Pan Grzegorz Pawlikowski z Fundacji „Pokolenia” z Tczewa, który zasugerował wypracowanie przez OMG-G-S programu współpracy z organizacjami pozarządowymi. Wskazał, że byłoby rozwiązanie wyjątkowe w skali kraju. Jego zdaniem, jednym z działań, które umożliwiłyby wdrażanie zapisów strategii, mogłoby być stworzenie standardów dla budowy infrastruktury rowerowej na terenie. Obydwie propozycje spotkały się z aprobatą uczestników spotkania.

Kolejne spotkania konsultacyjno-szkoleniowe odbędą się:

  • 17 września o godz. 10.00 w Kartuzach (Hotel Pod Orłem, ul. 3 maja 10, Kartuzy)
  • 17 września o godz. 14.00 w Wejherowie (Aula Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1, ul. Bukowa 1 Kartuzy)

 

Serdecznie zachęcamy do udziału w spotkaniach