Metropolitalne wiadomości

aktualności

Komisja ds. Społeczno - Gospodarczych

Spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych.

W ubiegły piątek (29.11) odbyło się czwarte w tym roku posiedzenie Komisji ds. Rozwoju Społecznego GOM. Na to spotkanie zaproszeni zostali przedstawiciele organizacji pozarządowych z terenów Metropolii Gdańskiej, zaprezentowali oni cztery propozycje projektów strategicznych  dla Metropolitalnego Obszaru Funkcjonalnego.

Na wstępie Pan Adam Niemkiewicz, Prezes Stowarzyszenia Morena zaprezentował innowacyjny projekt „Program aktywizacji  zawodowej i społecznej młodzieży”. Projekt wdrażany z sukcesem od kilku lat w Gdańsku zrobił duże wrażenie na samorządowcach z obszaru metropolii, którzy są chętni aby przełożyć go na lokalny grunt. Jest to o tyle zasadne, że założeniem projektu jest zaangażować lokalne organizacje pozarządowe i wyposażyć je w narzędzie sprzyjające aktywizacji młodzieży.  Pan Paweł Buczyński - Prezes Regionalnego Centrum Wolontariatu w Gdańsku zaprezentował projekt pt. „Kompleksowy system wsparcia wolontariatu jako formy aktywizacji społecznej, zawodowej oraz przygotowania różnych grup wiekowych do wejścia, powrotu, utrzymania na rynku pracy z uwzględnieniem edukacji przez całe życie”. Ma on na celu budowanie wizerunku gdańskiego wolontariusza, który rozpoznawany jest już dzięki organizacji Euro 2012 i rozszerzenie go na całą metropolię. Projekt ma też na celu zmianę spojrzenia na hasło ‘wolontariat’ wśród młodzieży i osób starszych i odnalezienia w nim szansy na własny rozwój i możliwość nabywania nowych umiejętności  zgodnie z ideą: poprzez pomoc innym – pomagamy sobie. Na koniec Pani Beata Matyjaszczyk - Przewodnicząca Gdańskiej Rady Organizacji Pozarządowych zaprezentowała propozycję projektu pn. „Metropolitalny system współpracy i wsparcia organizacji pozarządowych”. 

W dalszej części spotkania omówiono natomiast projekty edukacyjne wypracowane już wcześniej (bez udziału przedstawicieli środowiska organizacji pozarządowych) oraz zaprezentowano propozycje projektów z zakresu zdrowia.
W przeciągu najbliższych dwóch tygodni odbędą się spotkania koordynatorów 20 przedsięwzięć strategicznych z przedstawicielami Samorządu Województwa Pomorskiego odpowiedzialnymi za poszczególne Regionalne Programy Strategiczne. Zaplanowane jest także spotkanie dotyczące rozwoju społecznego i edukacji, odbędzie się już 4 grudnia w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

  • GIWK