Metropolitalne wiadomości

aktualności

Komisja ds. Infrastruktury i Środowiska

Sprawiedliwe gospodarowanie wodą i odpadami

Zespół ds. gospodarki komunalnej spotkał się 13 września w rekordowym, czterdziestoosobowym składzie. Tematami przewodnimi ponad dwugodzinnej dyskusji, która odbyła się w siedzibie biura Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego była gospodarka wodami opadowymi,  gospodarka wodociągowo–kanalizacyjna oraz gospodarka odpadami.

Dyrektor Gdańskich Melioracji, pan Andrzej Chudziak zaprezentował nowy punkt widzenia na problematykę odprowadzania wód opadowych i roztopowych, według którego większą uwagę należy zwracać na uwarunkowania retencyjne zlewni oraz możliwości rozwiązań technicznych zagospodarowania tych wód, a w dalszej kolejności ich odprowadzania kanalizacją lub kanałami otwartymi. Przedyskutowano również problematykę ustalania opłat za ścieki opadowe i roztopowe.
Przedstawiciele Spółki Gdańska Infrastruktura Wodociągowo- Kanalizacyjna, która powiększyła niedawno grono członków GOM, zaprezentowali wspólnie z Saur Neptun Gdańsk nowe możliwości odnośnie gospodarki wodociągowo-kanalizacyjnej.

Najbardziej żywiołowa okazała się dyskusja na temat poboru opłat za wywóz i utylizację odpadów. Wszystko za sprawą zmian wchodzących z dniem 1 lipca 2013, które przeniosą odpowiedzialność za śmieci na samorządy lokalne. Prezydentów, wójtów i burmistrzów oraz także radnych czeka w związku z tym wiele decyzji. Jedną z nich jest wybór systemu poboru opłat. Można je obliczać na różne osoby: od osoby, od zużycia wody, od powierzchni lub zdecydować się na opłatę stałą – ryczałtową. Wybór nie jest prosty, bowiem preferencje wodne – jak i ilość gromadzonych odpadów zależy od wielu czynników. Single na przykład  produkują średnio o połowę śmieci więcej niż osoby mieszkające wspólnie. Bogatsi wytwarzają ich z kolei średnio dwa razy więcej niż biedniejsi. Oznacza to, że bogaty singiel śmieci statystycznie 300% normy! Trudno tu więc o decyzję sprawiedliwą i ograniczającą możliwości oszustwa ze strony płatników.

W wyniku tej burzliwej dyskusji ponad połowa przedstawicieli samorządu zmieniła zdanie co do najkorzystniejszej i najsprawiedliwszej metody poboru „opłaty śmieciowej”. Tak wynika z ankiet, które wypełnione zostały „przed” i „po” spotkaniu zespołu.
Pierwszy wynik obliczony na podstawie 19 złożonych ankiet kształtował się następująco:

Wyniki te uległy znacznej zmianie po prezentacji Pana Macieja Lisieckiego, Zastępcy Prezydenta Miasta Gdańska, w której omówił proces wdrażania nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gdańsku oraz udzielił rekomendacji poszczególnym wariantom rozwiązań w tym zakresie.

Interpretacja nieścisłych zapisów ustawy będzie kontynuowana na kolejnych spotkaniach Zespołu. Najbliższe odbędzie już 11 października.

  • GIWK