Metropolitalne wiadomości

aktualności

Komisja ds. Strategii Metropolii

Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030

Trwają prace nad Strategią Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030. Przez pięć dni, od 5 do 9 sierpnia, odbywać się będą warsztaty, na których będziemy dyskutować z samorządowcami i specjalistami na tematy dotyczące rozwoju społecznego, gospodarki, kultury, planowania przestrzennego, transportu, energetyki, inwestycji oraz środowiska i klimatu. Na warsztatach wypracujemy raport subregionu metropolitalnego do projekt strategii, który będzie wyznaczał kierunek w jakim powinien rozwijać się nasz region w nadchodzącej dekadzie. Projekt Strategii będzie szeroko konsultowany przez cały 2020 rok.

 

 

Na warsztatach tematycznych, przez pięć dni będziemy rozmawiać m.in. o:


• najważniejszych trendach społecznych, gospodarczych i klimatycznych,

• współpracy z partnerami biznesowymi, naukowymi i organizacjami samorządowymi,

• wyzwaniach na najbliższe 10 lat dla naszego regionu,

• najważniejszych specyficznych problemach strefy przybrzeżnej, Trójmiasta i Kaszub.

 

 

W dyskusji nad projektem Strategii udział biorą samorządowcy i specjaliści z danych dziedzin. Prace będą oparte na szerokim dialogu społecznym, angażującym instytucje publiczne, partnerów społeczno-gospodarczych i mieszkańców, co da możliwość pogłębionej, merytorycznej dyskusji na tematy ważne dla przyszłości naszego województwa.

 

 

  • GIWK