Metropolitalne wiadomości

aktualności

Sukces projektu "Kultura włącza"

Projekt "Kultura włącza" zakończył się sukcesem, skutecznie angażując w tematykę niwelowania barier w dostępie do kultury publiczność i kadrę z ponad 40 instytucji na terenie metropolii!

Podczas konferencji podkreślono, że biblioteki i domy kultury, odpowiadając na dynamiczne zmiany w różnych dziedzinach życia, odgrywają kluczową rolę w promowaniu różnorodności kulturowej i społecznej. Projekt "Kultura włącza", wsparty przez Fundusze Norweskie i dofinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, otwiera nowe możliwości dla współpracy Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot (stowarzyszenie 61 samorządów) z instytucjami kultury.

 

Na zdjęciu: uczestnicy konferecji podsumowującej projekt "Klimat w szkołach metropolii", fot. Sebastian Szufler


Dzisiaj w gdyńskiej Bibliotece Śródmieście odbyła się konferencja prasowa podsumowująca projekt "Kultura włącza", którego celem było niwelowanie barier w dostępie do kultury. W obecności Wojciecha Szczurka, prezydenta Gdyni, Michała Glasera, prezesa Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot, a także dziennikarzy i przedstawicieli sektora kultury zaprezentowano osiągnięcia projektu i podjęto dyskusję w kilku tematach istotnych dla przyszłości inkluzji w kulturze: wyzwań dla lokalnych instytucji, roli kultury w strategii miast, korzyści z projektów dla kultury, planów metropolii na kulturę i w nowej strategii  Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot.

Po zakończeniu konferencji uczestnicy wzięli udział w spacerze po Gdyni, poznając mniej znane miejsca związane z lokalną kulturą i sztuką.

Globalne i lokalne praktyki

Podczas konferencji, trwającej od 11:00 do 13:00, miała miejsce premiera publikacji Jacka Kotarbińskiego, podsumowującej globalne i lokalne praktyki na rzecz poszerzania publiczności. Bibliotekom wręczono nowoczesny sprzęt dostępnościowy, w tym lupy i pętle indukcyjne, co podkreśla zobowiązanie projektu do promowania równego dostępu do kultury. Konferencja była również okazją do obejrzenia filmu, prezentującego wybrane działania projektu i ich twórców.

Wielka frekwencja

W ramach projektu "Kultura włącza", Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot wraz z partnerami: Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną w Gdańsku oraz Biblioteką Narodową w Oslo, zrealizował szereg inicjatyw. Celem było skupienie się na edukacji i rozwoju kompetencji pracowników sektora kultury:

  • Szkolenia dla profesjonalistów z bibliotek, domów kultury, muzeów, teatrów przyciągnęły blisko 300 osób z około 40 instytucji metropolii. Tematyka obejmowała m.in. projektowanie innowacji, savoir-vivre wobec osób z niepełnosprawnościami, rzecznictwo w bibliotekach, oraz przedsiębiorczość w kulturze. Sukcesem okazało się szkolenie z twórczego pisania z wykorzystaniem sztucznej inteligencji.
  • Konferencje i gala, które promowały trendy, innowacje, i nowe strategie w instytucjach kultury, z udziałem ekspertów z różnych dziedzin.
  • Publikacja Jacka Kotarbińskiego o metodach na dostępność w kulturze, dotycząca globalnych i lokalnych praktyk dla bibliotek.
  • Wizyta studyjna 20 przedstawicieli metropolitalnych bibliotek i centrów kultury w Oslo, mająca na celu poznanie "bibliotek przyszłości" i wymianę doświadczeń.
  • Wydarzenia dla dzieci, młodzieży, seniorów, a także migrantów, z udziałem osób z niepełnosprawnościami. Zorganizowano ponad 115 spektakli, sympozjów, i warsztatów na temat włączania mniejszości kulturowych, innowacji społecznych i edukacji kulturalnej oraz artystycznej, przyciągając ponad 2500 uczestników w 27 miejscowościach. W finale projektu powstał teledysk.

Więcej informacji o projekcie znajduje się TUTAJ.
 

Na zdjęciu: uczestnicy konferecji podsumowującej projekt "Klimat w szkołach metropolii", fot. Sebastian Szufler

 

Wypowiedź Natalii Gromow, dyrektorki Biblioteki Gdynia.

"Biblioteki są krwiobiegiem tkanki miejskiej i stanowią dobro wspólne. Wszyscy czujemy się właścicielami tych przestrzeni kultury. Niezwykle ważne w działalności bibliotek są aspekty zabawy, kreatywności i świeżości. Warto docierać do nowych środowisk, co przynosi dodatkowe perspektywy przydatne w naszej codziennej pracy na rzecz lokalnych społeczności."

Wypowiedź Wojciecha Szczurka, Prezydenta Gdyni:

"Warto podkreślić szeroki i istotny wpływ kultury na rozwój miejski i społeczny. Inwestycje w kulturę są opłacalne, zarówno z punktu widzenia symbolicznego, jak i praktycznego. Miejmy wiarę w to, że nowoczesne, pełne życia i uśmiechnięte biblioteki będą zachęcały jeszcze większą liczbę mieszkańców naszych miast do społecznego i kulturalnego działania."

Wypowiedź Jacka Kotarbińskiego, autora publikacji o metodach na dostępność:

"Czy inwestowanie w kulturę się opłaca? Tak, ponieważ przyczynia się ona do kształtowania mądrego społeczeństwa. Mądre społeczeństwo jest niepożądane jedynie przez systemy autokratyczne. Dzięki istnieniu bibliotek, wracamy na ścieżkę rozwoju mądrego społeczeństwa, co stanowi dowód na to, że kultura ma kluczowe znaczenie."

Wypowiedź Michała Glasera, Prezesa Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot:

“Projekt “Kultura włącza” udowodnił, że dzięki współpracy, determinacji i otwartości na innowacje możemy tworzyć przestrzeń kulturalną dostępną dla wszystkich. Jestem dumny, że nasi wójtowie, burmistrzowie i prezydenci zaangażowali swoje biblioteki oraz domy kultury w projekt. Wdzięczność kieruję również do dyrektorów i kierowników instytucji, którzy z entuzjazmem zachęcali swoje zespoły do udziału w szkoleniach, konferencjach i wyjazdach studyjnych. Osiągnęliśmy już wiele, ale jestem przekonany, że to dopiero początek drogi do pełnej dostępności w kulturze.”

Przyszłość bez barier

Projekt Kultura włącza, choć dobiegł końca, otworzył drogę dla przyszłych inicjatyw skupiających się na dostępności kulturalnej. Jesteśmy przekonani, że zgromadzone przez nas wiedza i inspiracje, oparte na norweskich doświadczeniach i lokalnych innowacjach, staną się praktyką w instytucjach dążących do stworzenia otwartej i włączającej oferty kulturalnej. Zachęcamy do śledzenia naszych przyszłych działań, które będą kontynuować misję projektu, promując kulturę dostępną dla wszystkich, niezależnie od barier.

Szczegółowe informacje o projekcie

Założenia projektu były spójne z celami Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021, działając na rzecz wyrównywania potencjału społecznego w obszarze metropolitalnym. Rozwijanie partnerskiej współpracy, opartej na dialogu oraz zrównoważonym transferze wiedzy, wzmacniało współpracę pomiędzy Polską i Norwegią. Dzięki bazowaniu na dotychczasowych doświadczeniach współpracy pomiędzy bibliotekami i domami kultury, projekt cementował i rozwijał te relacje, przenosząc je na poziom lokalny.

Projekt “Kultura włącza” wpisał się w metropolitalne działania, realizowane w ramach Standardu Minimum na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami i Otoczenia oraz Standardu Minimum w Integracji Imigrantów. Został zainspirowany poprzednią metropolitalną inicjatywą Dostępne domy kultury, która wskazała na potrzeby i oczekiwania unikatowej wiedzy w zakresie dostępności infrastrukturalnej. Dzięki cyklowi szkoleń, pracownicy kilkudziesięciu metropolitalnych instytucji kultury mieli okazję poznać perspektywę osób poruszających się na wózku inwalidzkim i z niepełnosprawnością wzroku.

Projekt Kultura włącza był realizowany w ramach programu „Kultura” - działania „Poprawa Dostępności do kultury i sztuki”. Dofinansowanie, pochodzące z Funduszy Norweskich (EOG), przyznało Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

fot. Sebastian Szufler

  • GIWK