Metropolitalne wiadomości

aktualności

SUMP dla OMGGS z jednogłośnym poparciem Pruszcza i Gdańska

Radni Pruszcza Gdańskiego i Gdańska, w czwartek 14 grudnia, jednogłośnie poparli SUMP dla OMGGS. To plan, który pokazuje działania i inwestycje transportowe w metropolii do 2040 r. Dodatkowo jest podstawą do ubiegania się o unijne dotacje na transport. Kolejne sesje, na których radni będą rozmawiać o SUMP, odbędą się 20 grudnia w Sopocie i w Gdyni.


Plane Zrównoważonej Mobilności (ang. Sustainable Urban Mobility Plan – SUMP) pokazuje jakie działania powinny być zrealizowane w metropolii, aby mieszkańcy mogli szybciej i przyjemniej poruszać się zrównoważonym transportem (np. transportem zbiorowym, pieszo, rowerem). 

 

Wśród głównych założeń SUMP są m.in.:

  • integracja transportu w całej metropolii,
  • podróże na wspólnym bilecie,
  • budowa nowych węzłów integracyjnych,
  • budowa nowych linii kolejowych,
  • budowa siatki powiatowych linii dowozowych.

 

Na wszystkie te działania SUMP patrzy nie z perspektywy jednego miasta czy gminy, ale całej metropolii. Wszystko po to, by poprawić jakość życia mieszkańców całej metropolii i zmniejszyć negatywny wpływ transportu na środowisko.

Duże znaczenie w realizacji tych działań będzie miała ustawa metropolitalna, o którą od wielu lat zabiegają samorządowcy z Pomorza. Ustawa da nie tylko środki na realizację zadań wymienionych w SUMP (około 200 mln zł każdego roku), ale także narzędzia prawne, które umożliwią samorządom działanie.

 

Szerokie konsultacje społeczne

Dokument był szeroko konsultowany zarówno z mieszkańcami metropolii, jak i z samorządowcami, ekspertami, przedstawicielami organizacji pozarządowych i lokalnymi radnymi. Odbyły się trzy tury konsultacji społecznych, kilkanaście spotkań do tego badania ankietowe i  wywiady, które przyniosły ponad 2,5 tysiąca uwag i wniosków do dokumentu.

 

SUMP warunkiem dofinansowania z UE

SUMP jest obowiązkowy dla wszystkich gmin, które będą starały się o przyznawania środków unijnych na projekty z zakresu mobilności i transportu w ramach ZIT OMGGS. Dlatego oprócz głównego planu transportowego dla całej metropolii, opracowano dokładne plany SUMP dla każdej gminy w metropolii. Zawierają one wykaz najważniejszych działań i inwestycji, które powinny być zrealizowane w każdej gminie.

SUMP dla OMGGS będzie przyjmowany przez rady gmin wszystkich samorządów, które zamierzają ubiegać się o unijne dofinansowanie na projekty z transportu i mobilności w ramach ZIT OMGGS w nowej perspektywie unijnej 2021-2027. Kolejne sesje rad gmin odbędą się 20 grudnia w Sopocie i w Gdyni.

 

Do pobrania:

  • GIWK