Metropolitalne wiadomości

aktualności

Komisja ds. Infrastruktury i Środowiska

System Roweru Metropolitalnego – dla kogo?

12 stycznia odbyło się spotkanie z przedstawicielami zrzeszonych jednostek samorządowych, na którym zaprezentowana została wstępna koncepcja systemu Roweru Metropolitalnego dla  Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot.

Celem spotkania było zapoznanie potencjalnych beneficjentów z ideą Roweru Metropolitalnego
i przygotowanie zainteresowanych do zaangażowania w prace nad projektem systemu Roweru Metropolitalnego dla Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia- Sopot.

W pierwszej części spotkania mieliśmy przyjemność wysłuchać pana Oliviera Schneidera, specjalisty od wdrażania systemów rowerowych we Francji, który opowiedział nam o francuskich doświadczeniach z rowerem miejskim na przykładzie Paryża, Lyonu i Vannes. Swoją prezentację poświęcił wyjaśnieniu koncepcji publicznego roweru miejskiego, uwarunkowaniom jej wdrożenia w wybranych miastach Francji oraz możliwościom zastosowania podobnego rozwiązania w naszej metropolii.  (poniżej link do prezentacji)

Olivier Schneider, Francuskie doświadczenia z rowerem miejskim a SRP OMGGS

Następnie pan Roger Jackowski z ramienia firmy EU Consult przedstawił posumowanie dotychczasowych prac zespołu projektowego nad Studium koncepcyjnym systemu roweru publicznego dla Obszaru Metropolitalnego. W swoim wystąpieniu omówił cele przedsięwzięcia, przeanalizowane uwarunkowania, możliwości finansowania ze środków Unii Europejskiej, przewidywane rezultaty oraz rekomendacje zespołu. Zaprosił także zebranych do współpracy poprzez udział w badaniach ankietowych, które zostaną przeprowadzone w najbliższych tygodniach. Celem przygotowywanej ankiety jest przekazanie gminom propozycji kształtu systemu  roweru publicznego na ich terenie, szacunkowych kosztów inwestycyjnych i operacyjnych oraz uzyskanie wstępnych deklaracji odnośnie partycypacji w kosztach operacyjnych systemu. Po przeprowadzeniu ankiet i analizie GIS (skrót od ang. Geographic Information System - System Informacji Geograficznej) model systemu zostanie przedstawiony w formie kartograficznej oraz tabelarycznej dla poszczególnych gmin, węzłów integracyjnych oraz typów sytuacji urbanistycznych.

W marcu gminy powinny podjąć decyzję odnośnie partycypacji w przedsięwzięciu na podstawie przesłanych przez autorów Studium materiałów, opracowanych dla poszczególnych gmin.

Prace koncepcyjne nad systemem roweru metropolitalnego trwają od listopada 2015 r. W zespole, który spotka się co dwa tygodnie, biorą udział przedstawiciele EU Consult i Biura OMG-G-S oraz specjaliści ds. komunikacji rowerowej z Gdańska, Sopotu i Gdyni.

Zakończenie prac nad Koncepcją systemu Roweru Metropolitalnego dla Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot planowane jest na marzec 2016 r.

  • GIWK