Metropolitalne wiadomości

aktualności

Komisja ds. Infrastruktury i Środowiska

System Roweru Metropolitalnego w 14 gmiach OMG-G-S. Gdzie będziemy mogli wypożyczyć metropolitalny rower publiczny?

10 kwietnia br. została zawarta umowa przystąpienia do projektu pn. „Budowa Systemu Roweru Metropolitalnego” pomiędzy Obszarem Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot a 14 gminami. To kluczowy moment dla budowy systemu roweru publicznego w Metropolii, który umożliwi wystąpienie o środki na realizację projektu do Urzędu Marszałkowskiego.

To już pewne, System Roweru Metropolitalnego będzie funkcjonował nie tylko w Gdańsku, Gdyni
i Sopocie, ale również Tczewie, Pruszczu Gdańskim, Kartuzach, Żukowie, Sierakowicach, Somoninie, Stężycy, Redzie, Rumi, Pucku i Władysławowie. Za realizację projektu odpowiada Stowarzyszenie Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot.

Obecnie trwają prace nad Studium Wykonalności, które umożliwi złożenie wniosku o dofinansowanie projektu do Urzędu Marszałkowskiego. W najbliższych dniach zostanie ogłoszony również dialog technicznych, w ramach którego przedstawiciele Zespołu pracującego nad Systemem Roweru Metropolitalnego  spotkają się z potencjalnymi  Wykonawcami. Celem dialogu technicznego jest zapoznanie się z najlepszymi, najkorzystniejszymi, a także najnowszymi rozwiązaniami technicznymi, organizacyjnymi i technologicznymi związanymi z systemami rowerów publicznych oraz pozyskanie wiedzy i informacji, które mogą być wykorzystane przy przygotowaniu przetargu.

Ogłoszenie przetargu na System planowane jest na jesień tego roku,  a pierwszy etap realizacji projektu zostanie wdrożony jesienią 2018 roku. Duży nacisk kładziony jest na spójność systemu z węzłami przesiadkowymi rozmieszczonymi wzdłuż SKM czy PKM, a także z biletem metropolitalnym.  Dzięki temu Rower Metropolitalny stanie się ważnym elementem systemu transportowego w skali regionui, a w powiązaniu z komunikacją publiczną będzie realną alternatywą dla samochodu nawet na dłuższych dystansach.

Rower Metropolitalny będzie systemem IV generacji, czyli obsługiwanym z poziomu aplikacji GPS, a jego najważniejszą cechą będzie możliwość zwrotu roweru przy dowolnym parkingu rowerowym. System będzie się składał z ok. 3,5 tys. rowerów z zainstalowanym modułem GPS, elektrozamkiem oraz alarmem. Dzięki temu użytkownik w łatwy sposób będzie mógł zlokalizować najbliższy rower, który po zakończeniu przejazdu będzie mógł zostać pozostawiony  w dowolnym miejscu w obrębie obszaru funkcjonowania.

Fot. Grzegorz Krajewski

  • GIWK