Metropolitalne wiadomości

aktualności

Komisja ds. Strategii Metropolii

Sześć tysięcy gości na kongresie Smart Metropolia

Trzecia edycja Kongresu Smart Metropolia trwała dwa dni, podczas których wystąpiło ponad 80 polskich i zagranicznych specjalistów w 15 panelach tematycznych oraz dwóch sesjach plenarnych. Obradom przysłuchiwało się ponad 900 uczestników, a imprezy towarzyszące odwiedziło blisko 6000 gości!

Podczas dwóch dni Kongresu zastanawiano się nad problematyką budowania inteligentnej metropolii, zwracając uwagę przede wszystkim na aspekt społeczny. Głównym mówcą pierwszego dnia był prof. Janusz Czapiński, natomiast w drugim dniu - Peter Ramsden.  Hasłem przewodnim tegorocznego kongresu była „Metropolia Solidarności”. Biorąc pod uwagę, że smart metropolię budują mieszkańcy, próbowano szukać odpowiedzi na pytanie - jak tych mieszkańców skutecznie zaangażować i zatrzymać?

W poszukiwaniu odpowiedzi, zastanawiano się, m.in. jak stworzyć równe szanse dla wszystkich mieszkańców metropolii, zarówno tych młodszych, jak i starszych oraz niepełnosprawnych. Jeżeli człowiek jest siłą metropolii, należy mu stworzyć odpowiednie warunki, aby mógł stać się liderem zmian społecznych w najbliższym otoczeniu. Ponadto, prelegenci podkreślili wagę budowania wspólnotowości oraz silnych więzi lokalnych, a także zwrócili uwagę na problemy współczesnych rodzin i zastanawiali się nad możliwością ich rozwiązania. Podkreślono również wartość zdrowia oraz aktywności sportowej, prezentując nowoczesne sposoby dbania o te dwa obszary. Podkreślono również wagę edukacji wczesnoszkolnej, kładąc nacisk na kreatywne metody nauczania oraz proponowano zwiększenie efektywności form opieki nad osobami w okresie późnej starości. Ponadto, omówiono m.in. nieuchronnie następujące ruchy migracyjne oraz zaprezentowano sposoby integracji społecznej w tym zakresie. Prelegenci stworzyli panel do dyskusji nad problemem przyjęcia do naszego kraju emigrantów, a jednocześnie stworzenia na tyle atrakcyjnych warunków dla młodych, aby nie chcieli z naszego kraju emigrować zarobkowo. Jednocześnie omówiono politykę wielkich miast, zastanawiając się nad wyzwaniem oraz korzyściami płynącymi z sojuszów i związków pomiędzy metropoliami. Poruszono również kwestię różnorodności, zarówno tej kulturowej, jak i etnicznej, która stanowi o sukcesie metropolii oraz zastanawiano się nad problematyką budowania tożsamości kulturowej, zwracając uwagę również na kontekst historyczny.

– Bardzo dziękuję prelegentom i uczestnikom spotkania. Czuję, że jesteśmy uczestnikami czegoś wielkiego, prowadzącego do rozwoju – powiedziała Ewa Kamińska, zastępca Prezydenta Gdańska ds. polityki społecznej.

Tysiące gości na wydarzeniach towarzyszących!

Tysiące gości odwiedziło natomiast Centrum Konferencyjno-Kongresowe AmberExpo Międzynarodowych Targów Gdańskich, w którym odbywał się Kongres, by uczestniczyć w towarzyszących mu kilka innych wydarzeniach: Re:Miasto (czyli targi recyclingu i ekologii, których celem było zaprezentowanie najciekawszych smart rozwiązań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami), Technicon Innowacje (czyli Targi Techniki Przemysłowej, Nauki i Innowacji) w ramach którego zadebiutował Salon Nowoczesności i Udogodnień dla Osób Starszych, Chorych i Niepełnosprawnych, (doskonale wpisujący się w tegoroczny temat przewodni Smart Metropolii).
W ramach Targów odbywało się również Forum Dialogu, którego tematem przewodnim była Społeczna Odpowiedzialność Biznesu, wykorzystanie narzędzi i praktyk CSR do rozwijania współpracy pomiędzy nauką, biznesem i administracją. Smart Metropolii towarzyszyły także Pomorskie Dni Energii 2014, czyli największa impreza energetyczna w Polsce północnej. Ostatnim wydarzeniem towarzyszącym były Targi „Czas Na Młodzież”, czyli możliwość poznania działań organizacji pozarządowych, szkół i instytucji działających na rzecz młodzieży.

Organizatorami Kongresu byli: Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz, Międzynarodowe Targi Gdańskie SA, Gdański Obszar Metropolitalny, Gdańska Organizacja Turystyczna, Fundacja Gdańska.
Więcej informacji: www.smartmetropolia.pl

Dariusz Wołodźko, Justyna Michalkiewicz, UM Gdańsk

  • GIWK