Metropolitalne wiadomości

aktualności

Komisja ds. Kultury

Szkolenie: Jak włączać mieszkańców i lokalne środowiska w kulturę

Jak włączać mieszkańców, lokalne środowiska twórcze i polityków w wyznaczanie długofalowych celów dla kultury w gminach? Niełatwa sztuka tworzenia strategii samorządowych dla kultury została nam wyłożona przez Karola Wittelsa z Fundacja Obserwatorium, który uczestniczył przy tworzeniu wielu strategii w województwie mazowieckim oraz przy programie Edukacji Kulturowej dla Miasta Gdańsk.


Dziękujemy Muzeum Emigracji w Gdyni za gościnę!


  • GIWK