Metropolitalne wiadomości

aktualności

Komisja ds. Społeczno - Gospodarczych

Sztab przedsiębiorców spotkał się z samorządowcami Pomorza

Organizacje samorządu gospodarczego Pomorza razem z prezydentami i burmistrzami OMGGS podsumowały działania przeciwdziałające skutkom pandemii koronawirusa dotkliwie odczuwane przez środowisko przedsiębiorców. 

Sztab Kryzysowy Pomorskich Przedsiębiorców to zawiązana w marcu 2020 r. inicjatywa wspierająca w swojej działalności firmy znajdujące się trudnej sytuacji spowodowanej pandemią koronawirusa. W jego pracach aktywnie uczestniczy Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej “Dobra Robota” funkcjonujący w ramach OMGGS, który jako jedyny w Polsce, współpracuje z największymi biznesowymi organizacjami, formułując wspólne apele i stanowiska.
 


W skład sztabu wchodzą: Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Loża Gdańska Business Centre Club, Pomorski Związek Pracodawców LEWIATAN, Pracodawcy Pomorza, Gdański Klub Biznesu, Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza, Kaszubski Związek Pracodawców, Regionalna Izba Przedsiębiorców NORDA, Starogardzki Klub Biznesu – Związek Pracodawców, Wojewódzkie Zrzeszenie Handlu i Usług,Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości Pomorza Środkowego ,Polska Izba Gospodarcza Restauratorów i Hotelarzy. Oddział Pomorski, Polskie Stowarzyszenie Kobiet Biznesu.

 

Efektem prac funkcjonującego od blisko roku Sztabu są dziesiątki spotkań, inicjatyw i apeli skierowane do najwyższych ośrodków decyzyjnych w Polsce. Podczas spotkania, które odbyło się 3 lutego,  samorządowcy Pomorza zaprezentowali swoje formy wsparcia na rzecz przedsiębiorców. Cegiełkę do szeregu działań dokłada również OMGGS o których mówił Michał Glaser, Prezes Zarządu.

 

OMGGS wspiera przedsiębiorców poprzez działania realizowane przez OWES. W czasie pandemii ośrodek objął wsparciem doradczym, animacyjnym oraz branżowym 87 przedsiębiorców społecznych, wśród których są spółdzielnie socjalne, fundacje, stowarzyszenia oraz spółki non-profit.  W związku z koronawirusem działalność OWES skupiła się przede wszystkim na wsparciu przedsiębiorców społecznych w utrzymaniu działalności. W ramach bezpośredniego wsparcia zakupiono dla nich środki ochrony za blisko 140 tys. zł. 150 osób utrzymało miejsca pracy w ramach dodatkowego wsparcia finansowego zorganizowanego przez OWES. Pomoc finansowa na utrzymanie miejsc pracy była jedynym tego typu wsparciem w regionie. W ramach wsparcia przedsiębiorców społecznych oraz działań na rzecz przeciwdziałania pandemii uczestniczyliśmy w akcji wolontarystycznej #NGOsySzyjąMaski, wspierając ją promocyjnie. W ramach wsparcia biznesów społecznych samorządy OMGGS zakupiły w sumie 62 340 maseczek, uszytych przez osoby zagrożone wykluczeniem społecznym.
 


Drugim istotnym obszarem, o którym była mowana spotkaniu jest wspieranie grup narażonych na wykluczenie z rynku pracy. Wsparcie dwóch takich grup - imigrantów oraz osób z niepełnosprawnościami jest kluczowym zadaniem przyjętych przez gminy OMGGS standardów, w ramach których rozwijane będzie doradztwo zawodowe oraz pośrednictwo pracy. W ramach bezpośredniego wsparcia w pandemii uruchomiliśmy również we współpracy z Caritas Archidiecezji Gdańskiej infolinię kryzysową dla imigrantów, dzięki której kilkaset osób uzyskało potrzebą informację dotyczącą instytucji oferujących wsparcie.

Trzecim poruszonym zagadnieniem był wpływ ustawy metropolitalnej na rozwój przedsiębiorczości w regionie. Od września ub. roku przyjęty przez Senat niemal jednogłośnie projekt oczekuje na dalsze prace legislacyjne w Sejmie. Skoordynowana metropolia to codzienne korzyści zarówno dla przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, sektora nauki, mieszkańców jak i turystów. Przyjęcie ustawy to ponad 200 mln zł dla Pomorza,  które zostaną zainwestowane w koordynację wspólnych działań na poprawy jakości życia mieszkańców.  Zostaną one przeznaczone na integrację i rozwój transportu zbiorowego, na nowe połączenia autobusowe, tramwajowe, trolejbusowe i kolejowe, na wspólny bilet, węzły przesiadkowe i rozbudowę sieci dróg, na spójne planowanie przestrzenne, turystykę i ochronę środowiska oraz promocję walorów gospodarczych, turystycznych i kulturalnych regionu.

  • GIWK