Metropolitalne wiadomości

wiadomości

Tak rozmawiamy o diagnozie metropolii. Konsultacje w pigułce

Koordynacja transportu publicznego i ułatwienia dojazdu do rdzenia metropolii to postulat najczęściej wymieniany przez mieszkańców. Samorządowcy uważają, że jednym z głównych zadań metropolii jest budowa sieci szkolnictwa zawodowego w porozumieniu z przedstawicielami biznesu.

Od końca września w stolicach powiatów odbywają się publiczne dyskusje na temat diagnozy metropolii, opracowanej przez zespół ekspertów, którzy zajmują się przygotowaniem Strategii Rozwoju 2030. Diagnoza to punkt wyjścia, na podstawie którego będzie można określić, co wymaga włączenia w obszar współpracy, zmiany lub doinwestowania.

Rozmowy na temat stanu obecnego metropolii nie mogły się obyć bez postulatów, dotyczących koniecznych przedsięwzięć. Oto lista najczęściej wymienianych wniosków i zadań dla obszaru metropolitalnego: 
- zaplanowanie spójnego systemu komunikacyjnego, przede wszystkim z naciskiem na transport publiczny, także poprzez promocję tego rodzaju transportu wśród turystów. Dotyczy to również skoordynowania rozkładów jazdy;
- koordynacja planów przestrzennych, przygotowywanych przez samorządy;
- koordynacja gospodarki odpadami;
- tworzenie klastrów przez małe przedsiębiorstwa, by zwiększyć szanse eksportowe

Uczestnicy konsultacji zastanawiali się także nad możliwościami wzrostu innowacyjności naszego regionu.

– Trzeba w tym zakresie zmienić politykę naszych uczelni – uważa dr Piotr Tamowicz, jeden z ekspertów przygotowujących diagnozę i strategię. -  Ostatnie inwestycje szkół wyższych to „twarda infrastruktura”: budynki, parkingi, remonty. Obserwujemy natomiast spadek nakładów na działalność naukowo-badawczą, która powinna być kluczową aktywnością. Z kolei szukanie innowacyjnych rozwiązań na poziomie firmy, można zacząć od bardzo prostych kroków: np. od wizyty w urzędzie patentowym i przejrzenia najnowszych, zarejestrowanych rozwiązań w interesującej przedsiębiorcę dziedzinie. Równie wiele zależy od promocji wśród osób prowadzących działalność gospodarczą odwagi do podejmowania zmian, do wdrażania nowych pomysłów i technologii.

Wątki edukacyjne zostały uznane za bardzo istotne zadanie metropolii także na poziomie szkolnictwa ponadgimnazjalnego. 

– Powinniśmy zaplanować przyszłe działania dotyczące sieci szkół zawodowych, które słuchaczom dają pewny fach, a firmom wykwalifikowanych pracowników – podkreślała na spotkaniu w Kartuzach starosta powiatu kartuskiego, Janina Kwiecień. – Konieczne jednak do tego jest wsparcie ze strony biznesu, który będzie nam i szkołom podpowiadał, jakie ma oczekiwania, jakie kierunki i specjalizacje należy tworzyć.

Obecni na konsultacjach przedsiębiorcy podkreślali z kolei, że kształcenie w szkołach zawodowych powinno zawierać jak najwięcej elementów praktyki i zajęć warsztatowych.

- Systemowym rozwiązaniem mogłoby być powstanie silnego samorządu gospodarczego, który nawiązałby stały kontakt ze szkołami – uważa Michał Glaser, dyrektor biura Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego. – Zresztą, analizując przykłady innych metropolii europejskich, da się zauważyć, że wiele działań metropolitalnych bazuje na współpracy przedsiębiorców z samorządami, uczelniami czy organizacjami pozarządowymi.

Konsultacje diagnozy potrwają do 15 października. Z jej projektem – w podziale na sektory – można się zapoznać na stronie http://www.metropoliagdansk.pl/strategia-rozwoju-metropolii-2030/konsultacje-spoleczne/.

Na uwagi czekamy pod adresem: strategia@metropoliagdansk.pl.