Metropolitalne wiadomości

aktualności

Tradycja w lokalnej kulturze. Spotkanie Koła Dyrektorów w Żukowie

W ramach cyklu Koło Dyrektorów w czwartek 12 sierpnia br. w gronie kilkunastu osób z całej metropolii odwiedziliśmy Ośrodek Kultury i Sportu w Żukowie. Podczas spotkania nie tylko zapoznaliśmy się z ciekawą ofertą placówki, ale przede wszystkim przyjrzeliśmy się tematowi animacji lokalnej kultury z wykorzystaniem dziedzictwa kulturowego.

Fot. Michał Szymończyk

Koło Dyrektorów to cykl regularnych spotkań kadry zarządzającej domami kultury i innymi instytucjami kultury. Temat tradycji w kulturze pojawia się w niemal każdej gminie członkowskiej Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot, od Kaszub po Żuławy. W czasie pandemii, kiedy wzrosło zainteresowanie turystyką lokalną, temat ten jest coraz ważniejszy.

Gospodyni spotkania, dyrektor Ośrodka Kultury i Sportu Aleksandra Rogalewska-Kania przedstawiła program placówki, który opiera się na kultywowaniu tradycji haftu kaszubskiego, w nawiązaniu do lokalnej historii zakonu sióstr norbertanek.

Na wizytę przyjechali również goście z Małopolskiego Instytutu Kultury w Krakowie. Opowiedzieli o organizacji i idei  Małopolskich Dni Dziedzictwa. Inspirujący wykład przedstawiła również prezeska Kaszubskiego Uniwersytetu Ludowego, przedstawiając międzypokoleniowe działania skupione na lokalnych historiach.

- Zajmujemy się odkurzaniem elementów lokalnej historii oraz przywoływaniem pamięci o ważnych postaciach czy tradycjach. Poprzez tworzenie i udostępnianie m.in. plansz w miejscach publicznych dbamy o ukazanie tego, co dla lokalnej społeczności ważne – mówiła Karolina Fidyk z Małopolskiego Instytutu Kultury. 

Po spotkaniu uczestnicy zwiedzili zespół przyklasztorny sióstr norbertanek.

Dziękujemy za wizytę w Żukowie i do zobaczenia na październikowym spotkaniu!

Zdjęcia: Michał Szymończyk

  • GIWK