Metropolitalne wiadomości

aktualności

Komisja ds. Infrastruktury i Środowiska

Transport za 20 lat oczami mieszkańców OMGGS

Szybszy, bezemisyjny i bardziej efektywny transport publiczny, większa dostępność do komunikacji zbiorowej, centra miast zamknięte dla ruchu samochodów, autonomiczne pojazdy i autostrady rowerowe - tak mieszkańcy metropolii wyobrażają sobie transport za 20 lat. OMGGS przeprowadził największe badania zachowań transportowych mieszkańców. Zapoznajcie się z Raportem.

 

W październiku po raz pierwszy w historii Obszaru Metropolitalnego przeprowadzone zostało badanie zachowań transportowych mieszkańców. Jest to największe z dotychczas realizowanych w metropolii badań! Wszystko po to aby polepszyć metropolitalny transport i podwyższyć jakość życia mieszkańców.

 

- W badaniu zapytaliśmy mieszkańców Metropolii m.in. o to ile i jakich pojazdów posiadają w swoich domach, jakie są cele ich podróży. Chcieliśmy dowiedzieć się jak wyglądają codzienne i weekendowe podróże – jakim środkiem transportu się poruszają i ile czasu im to zajmuje. Interesowało nas też to co skłania mieszkańców do korzystania z komunikacji zbiorowej, ale też dlaczego wybierają samochód, czego obawiają się w swoich podróżach – mówi Karolina Orcholska, koordynator ds. transportu i mobilności OMGGS.

 


W badaniu internetowym udział wzięło 5000 mieszkańców metropolii. W jednym z pytań poprosiliśmy o podzielenie się swoją wizją podróżowania po Metropolii za 20 lat.

 

„Chciałabym efektywnego, szybszego transportu zbiorowego, rozbudowanej infrastruktury dla pieszych i rowerzystów i mniejszej obecności samochodów w miastach.”

 

„Flota elektrycznych pojazdów na minuty połączona korzystną taryfą z tramwajami i pociągami.”

 

„Chciałabym, aby za 20 lat podróże odbywały się niemal wyłącznie transportem zbiorowym/rowerem/pieszo, a liczba samochodów osobowych poruszających się po Metropolii została zminimalizowana do minimum.”

 

„Uważam że powinno rozwijać się komunikację miejską oraz wspierać transport rowerowy nawet kosztem wygody kierowców samochodów osobowych których ilość będzie rosła. Większa ilość podróży powinna się odbywać tramwajami czy kolejkami których długość torowisk powinna wzrosnąć i objąć rozwijające się dzielnice miasta.”

 

„Chciałbym żeby każdy mieszkaniec metropolii mógł dojechać wszędzie bez samochodu i mając przystanek maksymalnie 5-10 minut od domu pieszo”


Więcej opinii respondentów znajdziecie w Raporcie. 

 

Z raportu dowiedzieliśmy się także, że:

  • 81% badanych deklaruje posiadanie samochodu,
  • 86 % badanych deklaruje posiadanie roweru,
  • 74% badanych jako główny powód podróży w dni powszednie wskazuje dojazdy do pracy,
  • 74% badanych jako weekendowy główny powód podróży podaje rekreację i rozrywkę.


Zapytaliśmy też, co skłoniłoby mieszkańców do zmiany nawyków transportowych na rzecz transportu zrównoważonego (komunikacja zbiorowa, rower itd.). 58% respondentów wskazała większą częstotliwość kursowania komunikacji zbiorowej. Połączenie rozkładów jazdy różnych środków transportu wskazało 51% badanych, a szybszy czas podróży transportem zbiorowym 50%. *Badani mogli zaznaczyć do 5 czynników motywujących do zmiany zachowań.


Z pełną treścią raportu można zapoznać się tutaj.

 

- Zespół pracujący nad Planem Zrównoważonej Mobilności dla Metropolii (SUMP) wykorzysta wynik tego badania jako jedno z wielu źródeł wiedzy o tym jak poruszają mieszkańcy. Analizując przedstawione wyniki badań trzeba pamiętać, że nie jest ono w pełni reprezentatywne - występuje nadreprezentacja mieszkańców miast a niedoszacowane są grupy wiekowe do 18 roku życia oraz powyżej 50 roku życia. Badanie to może więc służyć jedynie jako pomocnicza analiza zachowania transportowych respondentów, ale nie może być traktowane jako bezpośrednie źródło wiedzy o tym jak poruszają się mieszkańcy metropolii-  mówi Karolina Orcholska, koordynator ds. transportu i mobilności OMGGS.

 


______________________________________________
Plan Zrównoważonej Mobilności dla metropolii (SUMP) ma zapewnić mieszkańcom gmin sprawne i bezpieczne przemieszczanie się. W jednym miejscu zostaną zebrane dotychczasowe działania w zakresie m.in. polityki transportowej, parkingowej, ruchu pieszego, rowerowego transportu zbiorowego i zarządzania mobilnością, a następnie zostaną określone cele i zadania, które umożliwią wdrożenie nowych rozwiązań. Wszystko po to, by poprawić jakość życia mieszkańców metropolii niezależnie od miejsca zamieszkania, sprawności fizycznej, wieku czy środka transportu z jakiego korzystają. W prace nad tworzeniem dokumentu zaangażowani będą mieszkańcy metropolii, a także eksperci, urzędnicy i lokalni aktywiści.

Dokument powstaje w ramach pilotażu organizowanego przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, we współpracy z Ministerstwem Infrastruktury, Komisją Europejską, Inicjatywą Jaspers oraz Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Stanowi też element przygotowania do kolejnej perspektywy unijnej.  Zespół opracowujący Plan Zrównoważonej Mobilności dla metropolii składa się ekspertów ze środowisk naukowych, gospodarczych, społecznych i samorządowych

  • GIWK