Metropolitalne wiadomości

wiadomości

Trzeci partner wspierający Metropolii Gdańskiej. Do stowarzyszenia przystąpił Zakład Utylizacyjny w Gdańsku

Tym samym ZU dołączył do grona dotychczasowych partnerów wspierających GOM: spółek Saur Neptun Gdańsk i Gdańskiej Infrastruktury Wodno-Kanalizacyjnej.

Oprócz trzech partnerów wspierających, w skład GOM wchodzi obecnie 49 samorządów. Reprezentantem ZU w GOM będzie prezes spółki Wojciech Głuszczak.

Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. w Gdańsku jest spółką samorządu Miasta Gdańsk, jednak jej znaczenie jest niebagatelne dla całej metropolii. ZU obsługuje mieszkańców Miasta i Gminy Gdańsk oraz Żukowa, Kolbud, Pruszcza Gdańskiego, Somonina, Przodkowa i Kartuz.

Zakład Utylizacyjny rozpoczął działalność w lipcu 1992 r. Należy jednak pamiętać, że na terenie spółki składowisko odpadów istnieje od lat 70.

Zadania ZU realizowane są zgodnie z głównymi zasadami gospodarki odpadam i obejmują:
- prowadzenie efektywnego odzysku jak największej ilości surowców z ogólnej masy odpadów
- przekazanie odpadów do unieszkodliwienia w sposób bezpieczny,
- bezpieczne składowanie odpadów w sytuacji braku możliwości zagospodarowania ich w inny sposób.

Zmierzając ku poprawie stanu czystości miasta i usprawnieniu gospodarki odpadami Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o., przystąpił w roku 2008 do przedsięwzięcia pod nazwą: „Modernizacja Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Gdańsku”. Dzięki tej inwestycji ZU stał się nowoczesnym zakładem unieszkodliwiania odpadów, m.in. z sortownią, kompostownią i systemem odgazowywania kwater. W planach jest również budowa na terenie ZU spalarni odpadów. Będzie to inwestycja strategiczna dla województwa, z której skorzysta kilkadziesiąt gmin z regionu.