Metropolitalne wiadomości

aktualności

Unijne pieniądze pozwolą rozwijać kariery

Dzięki zwiększeniu puli unijnych środków dla Pomorza mieszkańcy Gdyni powyżej 30. roku życia otrzymają nową szansę na rozwój swojej kariery zawodowej. Dwa projekty prowadzone przez Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości oraz Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni dzięki wsparciu z unijnego dofinansowania pomogą ponad dwustu osobom zagrożonym wykluczeniem zawodowym. To realizowany wspólnie z Sopotem „30+ wypłyń na szerokie wody kariery” oraz „30+ na start”.


Sukces negocjacji dotyczących Umowy Partnerstwa oznacza, że województwo pomorskie otrzyma więcej środków z Unii Europejskiej na lata 2021-2017 niż pierwotnie planowano. Przypomnijmy, że według pierwszych założeń Pomorze miało otrzymać prawie 40% mniej unijnych pieniędzy niż w poprzedniej perspektywie, natomiast nacisk samorządowców i petycja mieszkańców doprowadziły do zwiększenia kwoty.

 

fot. gdynia.pl

 

Więcej unijnych środków

Dzięki temu lokalne gminy i miasta, mogą liczyć na dofinansowania projektów, na których zyskają sami mieszkańcy. 5 lipca w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego podpisano umowy dotyczące dwóch inicjatyw realizowanych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT), które pomogą osobom po 30. roku życia znaleźć atrakcyjną pracę lub przebranżowić się.

 

To już trzecia edycja projektu „30+ na start”, nad którego realizacją czuwa Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości oraz prowadzony przez Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni projekt „30+ Wypłyń na szerokie wody kariery. Gdynia i Sopot”. Przy podpisaniu umów dotyczących zwiększenia dofinansowań na działania Gdynię reprezentowały wiceprezydent ds. gospodarki Katarzyna Gruszecka-Spychała oraz Aleksandra Mendryk – skarbnik miasta.

- Programy, które realizujemy są przeznaczone do wsparcia zatrudnienia, w szczególności dla tych osób, które znajdują się w trudnej sytuacji, tzn. albo są całkowicie bezrobotne, a jednocześnie borykają się z różnymi ograniczeniami, które powodują, że znalezienie pracy jest dla nich trudniejsze niż dla przeciętnego poszukującego pracy albo też dla osób, które są zatrudnione, ale np. na złych warunkach, na umowach śmieciowych i chciałyby poprawić swoją sytuację zawodową. Nasze wsparcie jest bardzo kompleksowe, obejmuje także wsparcie psychologiczne i różnego rodzaju szkolenia, które pomagają odnaleźć się na rynku pracy i ustabilizować swoją sytuację życiową - mówiła Katarzyna Gruszecka-Spychała, wiceprezydent Gdyni ds. gospodarki.

 

Szerokie wody kariery dla trzydziestolatków

„30+ Wypłyń na szerokie wody kariery” to projekt, który swoim działaniem obejmie mieszkańców Gdyni i Sopotu. Na wsparcie w odnalezieniu swojej drogi zawodowej i znalezieniu stabilnego miejsca pracy mogą liczyć przede wszystkim długotrwale bezrobotni, którzy są zarejestrowani w gdyńskim PUP. Pomoc ma objąć osoby znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, czyli kobiety, osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności, z niskimi kwalifikacjami zawodowymi. Dodatkowym czynnikiem będzie też ukończony 50. rok życia. Udział mogą też wziąć mężczyźni.

Program będzie realizowany już po raz trzeci i łącznie obejmie aż 178 uczestników, którzy zostaną kompleksowo przebadani pod kątem predyspozycji zawodowych i osobowości tzw. baterią testów SoftSkill. W tej części partnerem będzie Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni. Po badaniu wszyscy będą mogli skorzystać z pięciu ścieżek aktywizacji: szkoleń zawodowych, staży, staży połączonych z pracami interwencyjnymi, szkoleń z pracami interwencyjnymi oraz samych prac interwencyjnych. Celem jest doprowadzenie do podjęcia pracy przez osoby objęte programem.

Dodatkowe środki z dofinansowania będą wykorzystane na przygotowanie nowej formy wsparcia – doposażenia stanowisk pracy, które pozwolą pracodawcom na utworzenie nowego miejsca pracy, a uczestnikom zapewnią zatrudnienie na okres dwóch lat. Uda się także zwiększyć liczbę uczestników programu o kolejnych 18 osób.

 

Nowy start na rynku pracy

Drugi z projektów, który zostanie objęty zwiększonym dofinansowaniem to już trzecia edycja dobrze znanego „30+ na start”. Realizacja tego programu rozpoczęła się jeszcze w pierwszej połowie tego roku. Partnerem Gdyńskiego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości (Wydziału Polityki Gospodarczej Urzędu Miasta Gdyni) jest gdyńskie Biuro Projektów Europejskich Wojciech Miłosz.

Łącznie 55 osób, które ukończyły 30. rok życia będzie mogło liczyć na kompleksowe wsparcie w poszukiwaniu swojej nowej zawodowej drogi. Program jest adresowany do mieszkańców Gdyni, Gdańska, Sopotu, powiatu puckiego i powiatu wejherowskiego. Pomocą zostaną objęte szczególnie kobiety, które borykają się z długotrwałym bezrobociem i mają ponad 50 lat, niskie kwalifikacje oraz niepełnosprawności.

Część miejsc (22) przeznaczono natomiast dla tych, którzy pracują, ale znajdują się w niekorzystnej sytuacji ze względu na krótkoterminową umowę, umowę cywilnoprawną lub bardzo niskie zarobki. Projekt ma pomóc im poprawić swoją sytuację materialną.

Uczestnicy mogą liczyć przede wszystkim na pomoc w określeniu swojej indywidualnej ścieżki zawodowej. Zostaną objęci wsparciem psychologiczno-doradczym, poradnictwem zawodowym, pośrednictwem pracy, wezmą też udział w warsztatach, które nauczą ich metod poszukiwania pracy. Przede wszystkim zyskają natomiast nowe kwalifikacje i doświadczenia w formie kursów, szkoleń i staży. Zwiększenie dofinansowania na program „30+ na start” pozwoli pomóc około 20 dodatkowym uczestnikom.

Łącznie realizowane przez Gdynię projekty w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych zyskają 1 mln 534 tysiące 250 złotych dodatkowego dofinansowania z unijnych środków.

 

nz. Aleksandra Mendryk, skarbnik miasta Gdyni (z lewej), Katarzyna Gruszecka-Spychała - wiceprezydent Gdyni ds. gospodarki (w środku) oraz Wiesław Byczkowski - wicemarszałek województwa pomorskiego, fot. Paweł Kukla

 

Źródło: gdynia.pl 

 

  • GIWK