Metropolitalne wiadomości

aktualności

Ustawa metropolitalna dla Pomorza odmrożona? Jutro Sejm zajmie się projektem

Czy mieszkańcy powiatu wejherowskiego, kartuskiego, gdańskiego, lęborskiego i tczewskiego otrzymają lepszą ofertę transportu zbiorowego i lepsze połączenie z Trójmiastem? Decyzja w sprawie ustawy w tej sprawie zapadnie jutro (26 stycznia) w Sejmie. Jeśli „za” zagłosują wszyscy posłowie z Pomorza to praktycznie gwarantuje przyjęcie projektu ustawy metropolitalnej do porządku obrad. W Senacie ustawę poparły wszystkie partie.Metropolia dla Pomorza

850 dni potrzebował Sejm RP na zajęcie się ustawą o związku metropolitalnym na Pomorzu, która wspiera małe miejscowości i powiaty ziemskie wokół Trójmiasta. Jutro odbędzie się głosowanie nad pierwszym czytaniem projektu. O dalszych losach metropolii zdecydują posłowie, którzy bez względu na opcję polityczną, niejednokrotnie deklarowali konieczność jej sformalizowania w naszym regionie. Powstanie metropolii oznacza, że co roku na Pomorzu zostanie ponad 200 mln zł, które przełoży się m.in. na dodatkowe połączenia komunikacyjne, zakup autobusów i tramwajów czy budowę dróg.

>>> Co z ustawą metropolitalną dla Pomorza? Czekamy na głosowanie!

Jak pokazują wszystkie badania - tam, gdzie została utworzona struktura metropolitalna lepiej zorganizowany jest transport publiczny, połączenia na podstawie jednego biletu są sprawniejsze i szybsze, łatwiej dbać o klimat i czyste powietrze, koordynować planowanie przestrzenne, współpracować przy realizacji inwestycji, wspólnie planować przebieg dróg oraz rozwój zrównoważonej mobilności. To konkretne, codzienne korzyści dla mieszkańców.

Przyjęcie ustawy pozwoli zatrzymać na Pomorzu 5% podatku PIT naszych mieszkańców, które dzisiaj trafia do budżetu centralnego. - To są realne pieniądze, które powinny zostać w samorządach. Przełożą się na dodatkowe połączenia autobusowe i kolejowe miedzy Trójmiastem a powiatami puckim, wejherowskim, kartuskim, lęborskim, malborskim, gdańskim i nowodworskim. Powstanie metropolii oznacza, że co roku na Pomorzu zostanie ponad 200 mln zł,  które obecnie trafiają do budżetu państwa - podkreśla Michał Glaser, prezes Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot.

Zyskają mniejsze gminy

Metropolia to przede wszystkim korzyści dla wsi i małych miast. Dodatkowe fundusze dla Pomorza pozwolą na koordynację działań transportowych - na zakup dodatkowych autobusów, tramwajów, trolejbusów i pociągów, a także na stworzenie nowych połączeń i koordynację budowy priorytetowych dla metropolii dróg. Bez ustawy metropolitalnej nie będzie można dostatecznie zadbać o mieszkańców najmniejszych miejscowości i walczyć z wykluczeniem komunikacyjnym, które jest jednym z największych wyzwań naszego kraju. Za inwestycjami w transport idzie poprawa dostępności do specjalistycznych usług lekarskich, szkół, uczelni, instytucji kultury i miejsc pracy.


Ustawa metropolitalna ponad politycznymi podziałami

Powołanie metropolii to temat obecny w debacie publicznej od kilku lat. Za rządów PO-PSL przyjęto ustawę, która zakładała istnienie kilkunastu związków. Miały one powstać 1 lipca 2016 roku. Choć ustawę przyjęto, to rząd następnej kadencji nie wydał odpowiednich rozporządzeń do niej, a w 2017 roku przyjął nowy, przygotowany przez MSWiA, projekt ustawy o związku metropolitalnym jedynie w województwie śląskim. W czerwcu 2016 roku samorządowcy zrzeszeni w Obszarze Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot podjęli jednogłośną decyzję o chęci utworzenia związku metropolitalnego w rejonie Trójmiasta. Pomysł poparł również Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich. Inicjatywę wspiera także Unia Metropolii Polskich, Związek Miast Polskich, Związek Powiatów Polskich, a także Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Gdańsku.


10 września 2020 r. Senat RP przyjął projekt ustawy o związku metropolitalnym w województwie pomorskim. Poparli go wówczas senatorowie reprezentujący wszystkie kluby parlamentarne.  Senatorowie PiS, KO, Lewicy i KP zgodnie obiecali rozwiązać problemy mieszkańców Pomorza,

Czekamy na głosowanie

30 września 2020 r. projekt został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu. Od tego czasu był w tzw. zamrażarce sejmowej. Po 850 dniach w końcu trafi pod głosowanie. Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o związku metropolitalnym w województwie pomorskim zaplanowane zostało na czwartek 26 stycznia.
Głosy pomorskich posłów niemal na pewno zagwarantować mogą zdobycie wymaganych 50% głosów. Większość klubów parlamentarnych jasno deklaruje bowiem poparcie ustawy, w klubie PiS posiada on zaś silne grono zwolenników:

  • "Popieram systemowe rozwiązanie polegające na tym, że Trójmiasto uzyska dodatkowe środki z budżetu państwa, dlatego zagłosuję za tą ustawą” - powiedział Kacper Płażyński (PiS) 14.09.2020
     
  • "Metropolia jako narzędzie koordynacji, usprawnienia polityk na poziomie wyższym - jestem na tak” - powiedział Marcin Horała poseł PiS (wypowiedź z dnia 27.09.2021)
  • "Osobiście jestem zwolennikiem ustaw, które mają być pomocne w rozwiązywaniu problemów dużych aglomeracji miejskich. A takie w założeniach są wszelkie ustawy metropolitalne” - powiedział Tadeusz Cymański, poseł Solidarnej Polski, (wypowiedź z dnia 9.10.2020)
  • "Mamy swoje spory na poziomie centralnym, co jest oczywiste, ale - co równie oczywiste - jesteśmy lokalnymi patriotami, którzy rozumieją, że ta ustawa jest bardzo ważna dla rozwoju Pomorza. Będę robił wszystko, by ona została uchwalona, i będę przekonywał kolegów z Konfederacji, by poparli ten projekt." - mówił też wielokrotnie Artur Dziambor, poseł Konfederacji ( wypowiedź z dnia 5.10.2020)
  • “Ustawa jest dobra, potrzebna. Dzisiaj jednak kluczowe jest pytanie do posłów PiS – co oni na to? Czy są przekonani do rozwiązania, z którego skorzystają mieszkańcy Pomorza?”  Barbara Nowacka, posłanka KO  ( wypowiedź z dnia 7.10.2020)
  • “Kiedy słyszymy słowa “ustawa metropolitalna” to zawsze z tyłu głowy mamy myśl, że największe korzyści będą mieć największe miasta. Trzeba wyraźnie podkreślić, że nasza ustawa działa na korzyść małych samorządów. To ważne zadanie dla mediów i dla samorządów, by mówić o korzyściach z tej ustawy Joanna Senyszyn, posłanka Lewicy  ( wypowiedź z dnia 7.10.2020).


Jeśli podczas głosowania w Sejmie za ustawą metropolitalną dla Pomorza opowie się jednomyślnie cała opozycja i pomorscy posłowie PiS - ustawa wejdzie w życie.

  • GIWK