Metropolitalne wiadomości

aktualności

W metropolii jest nas coraz więcej!

Rośnie liczba mieszkańców w Obszarze Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot.  W ciągu 10 lat przybyło prawie 97 tysięcy osób. Największy przyrost mieszkańców odnotowały gminy: Kosakowo oraz Pruszcz Gdański.  Duży wzrost widoczny jest także w stolicy województwa. Gdańsk jest obecnie na 6. miejscu w Polsce pod względem liczby mieszkańców.
 


Główny Urząd Statystyczny opublikował dane o liczbie ludności i mieszkań według stanu na koniec marca 2021. Dane te zostały zebrane na podstawie ubiegłorocznego Narodowego Spisu Powszechnego. Wynika z nich, że Polska systematycznie się wyludnia. W ciągu 10 lat  liczba mieszkańców spadła o 476 tys. (1,2 procent). Na koniec marca 2021 r. było 38 036 118  mieszkańców Polski.

Liczba ludności w Polsce spada, w OMGGS rośnie

W naszej metropolii trend jest odwrotny. W ciągu 10 lat (od poprzedniego spisu powszechnego w 2011 roku) przybyło nam aż 96 918  mieszkańców. Według  danych GUS  w OMGGS mieszka prawie 1 650 000 osób (1 645 204 osoby - stan na 31 marca 2021) . 

Ponad 486 tys. osób mieszka w Gdańsku, co daje 6. miejsce w Polsce. W porównaniu do spisu powszechnego z 2011 r. liczba mieszkańców Gdańska wzrosła o 5,6 proc. Dziesięć lat temu, stolica województwa pomorskiego liczyła 460 276 mieszkańców. W Gdańsku mieszka więcej kobiet, a dokładnie: 255 861, mężczyzn jest o ponad 25 tysięcy mniej: 230 161.

Widać też przyrost mieszkańców w gminach otaczających rdzeń metropolii, czyli Trójmiasto. W pierwszej “10” są Kosakowo, Pruszcz Gdański, Żukowo, Kolbudy, Wejherowo.

Metropolitalna gmina z największym przyrostem w Polsce

Największy przyrost liczby mieszkańców oraz liczby mieszkań wśród metropolitalnych gmin zanotowano w gminie Kosakowo. Względem 2011 roku zaobserwowano tu 89,5 procent więcej mieszkańców i przyrost liczby mieszkań aż o 150,8 procent. To odpowiednio drugie i pierwsze miejsce w Polsce.

W rankingu ogólnopolskim w pierwszej “10” jest też Pruszcz Gdański  - zajmuje 9. miejsce pod względem przyrostu liczby mieszkańców i 5. jeśli chodzi o przyrost liczby mieszkań (89 procent). Boomem mieszkaniowym może się też pochwalić Żukowo (8. miejsce w Polsce - 88,1 procent).

To drugie miejsce w Polsce!


- Gmina Kosakowo - warto tu być! - komentuje Marcin Kopitzki, zastępca wójta, nawiązując do hasła promocyjnego gminy Kosakowo. - Ta wysoka pozycja świadczy o tym, że Kosakowo jest bardzo atrakcyjną gminą przede wszystkim pod kątem zamieszkania. Z tego się ogromnie cieszymy. Dla władz gminy oznacza to również wyzwania. Im więcej mieszkańców, tym więcej potrzeb i problemów. Tak jak wszystkie gminy, borykamy się z problemami infrastruktury drogowej, oświetlenia, a przede wszystkim infrastruktury oświatowej. Walczymy z tym, jesteśmy na etapie budowy dwóch nowych przedszkoli. Będziemy odpowiadać na wyzwania, które pokazały dane z GUS-u.

Gminy OMGGS z największym przyrostem liczby mieszkańców:

Więcej na temat na stronie Głównego Urzędu Statystycznego  >> https://tiny.pl/wtt17

 

  • GIWK