Metropolitalne wiadomości

wiadomości

W metropolii siła! Już 5 lat razem i chcemy więcej!

Pod takim hasłem odbyła się dziś w ERGO ARENIE konferencja prasowa z okazji pięciolecia naszego stowarzyszenia. Paweł Adamowicz, Katarzyna Gruszecka-Spychała i Jacek Karnowski podsumowali dotychczasową działalność Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot i opowiedzieli o planach na przyszłość.

Konferencję prasową poprowadził Michał Glaser, Dyrektor Biura Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot, który powitał gości i opowiedział o idei powołania stowarzyszenia. Przypomniał zebranym, że celem współpracy samorządowców jest harmonijny rozwój całego obszaru metropolitalnego, dzięki jak najlepszemu wykorzystaniu potencjału miast i gmin członkowskich, z poszanowaniem ich odrębności i specyfiki. Następnie Paweł Adamowicz, Prezydent Miasta Gdańska i Prezes OMG-G-S przedstawił zakres współpracy stowarzyszenia, na który między innymi składają się wspólne zamówienia publiczne, realizacja projektów unijnych oraz koordynacja działań rozwojowych i promocyjnych w skali metropolitalnej. Kolejna głos zabrała Katarzyna Gruszecka-Spychała, Wiceprezydent Gdyni, która omówiła przedsięwzięcia realizowane przez OMG-G-S w ramach Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Na zakończenie Jacek Karnowski, Prezydent Miasta Sopotu i Wiceprezes OMG-G-S zaprezentował koncepcję utworzenia związku metropolitalnego w granicach naszego stowarzyszenia. Zapowiedział także, że przygotowany przez nas projekt ustawy o związku metropolitalnym w województwie pomorskim w najbliższych tygodniach  zostanie przedstawiony posłom i senatorom, na których wsparcie bardzo liczymy.

Do pobrania:

Projekt ustawy o związku metropolitalnym w województwie pomorskim

Projekt rozporządzenia w sprawie utworzenia oraz ustalania granic związku metropolitalnego w województwie pomorskim wraz z uzasadnieniem

Fot. Tycjan Trzpioła