Metropolitalne wiadomości

aktualności

Komisja ds. Społeczno - Gospodarczych

W powiecie gdańskim pomogą znaleźć pracę

W Pruszczu Gdańskim otwarto Centrum Integracji Społecznej. Ponad 200 mieszkańców powiatu otrzyma tu wsparcie w podniesieniu kwalifikacji oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia. Nową instytucję prowadzić będzie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie.

Placówka powstała w ramach metropolitalnego projektu „Przyszłość bez barier – integracja w powiecie gdańskim”, który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej. Centrum służyć będzie pomocą osobom zagrożonym ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Oferta pomocy skierowana będzie szczególnie do osób z niepełnosprawnościami oraz kobiet mających problem z powrotem na rynek pracy po okresie macierzyństwa.
 


- W myśl zasady działania naszego patrona staramy się realizować zadania związane nie tylko z pomaganiem tym podstawowym, ale też z powrotem na rynek pracy. Jest to bardzo trudne dlatego że niejednokrotnie osoby, z którymi współpracujemy są bardzo daleko oddalone od rynku pracy. Są osobami, które potrzebują specjalistycznego wsparcia. Dlatego tworzymy centra integracji społecznej, które powstają dzięki ludziom zaangażowanym w te działania – mówi pomysłodawca utworzenia CIS Wojciech Bystry, prezes Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie.

Formy pomocy mieszkańcom

CIS będzie realizować specjalistyczny program mający na celu zwiększenie aktywności społeczno – zawodowej wśród mieszkańców powiatu gdańskiego, zamieszkujących 8 gmin. Uczestnicy projektu otrzymają pomoc psychologa, coacha i doradcy zawodowego. Ponadto będą mogli uczestniczyć w warsztatach, szkoleniach, kursach oraz stażach zawodowych. Dla każdej osoby zostanie wyznaczona indywidualna ścieżką działania. Projekt zakłada ścisłą współpracę z przedsiębiorcami, którzy włączą się w podnoszenie kwalifikacji mieszkańców powiatu. W wyniku realizowanych działań 94 osoby podejmą zatrudnienie, 100 osób zwiększy swoje kwalifikacje i kompetencje, a 24 mieszkańców rozpocznie poszukiwanie zatrudnienia.
 


- Nazwa projektu to Przyszłość bez barier - my starsi od wielu lat łamiemy bariery polityczne, ustrojowe, cywilizacyjne czy gospodarcze. Teraz nadszedł czas na bariery społeczne. Świetnie, że Pruszczu i świetnie, że Towarzystwo Pomocy im. Brata Alberta zechciało nas wesprzeć. Świetnie, że poprzedni starosta wszedł w projekt, że nasi pracownicy się zaangażowali i możemy dziś to Centrum otwierać. Będziemy mogli aktywizować te osoby które z różnych względów pozostają poza rynkiem pracy. Nie chcemy tu mówić o powodach, chcemy łamiąc te bariery, o których wspominałem, nieść pomoc, chcemy tych ludzi przywracać do społeczeństwa – powiedział Marian Cichon, starosta gdański.
 


Nowa instytucja będzie miejscem do którego Ośrodki Pomocy Społecznej będą  kierować swoich mieszkańców w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych. Centrum będzie łączyć pomoc społeczną ze wsparciem w powrocie na rynek pracy.

Aktywizacja społeczno-zawodowa ze wsparciem UE

Wartość projektu to 3,5 mln zł, w tym blisko 3 mln pochodzi z funduszy europejskich.

Metropolitalny program aktywizacji zawodowej realizowany jest na terenie 8 powiatów: puckiego, tczewskiego, wejherowskiego, kartuskiego, gdańskiego oraz miasta Gdańska, Gdyni i Sopotu. Docelowo wsparciem objętych zostanie 4500 osób zagrożonych wykluczeniem, w tym ponad 600 osób z niepełnosprawnościami.

 

  • GIWK