Metropolitalne wiadomości

aktualności

Warsztaty projektowe z konkursem dla studentów w ramach projektu RiConnect

Obszar Metropolitalny Gdańsk–Gdynia–Sopot oraz Wydział Architektury PG zapraszają chętnych studentów kierunku Architektura i Gospodarka Przestrzenna studiów inżynierskich i magisterskich do udziału w warsztatach projektowych zakończonych konkursem studenckim RiConnect – Rethin.

Przedmiotem konkursu będą prace projektowe dotyczące zagospodarowania wybranych obszarów w jednym z miast: Hel, Puck lub Władysławowo w zakresie przestrzeni publicznych i systemów zrównoważonej mobilności.

Za udział w warsztatach zakończony złożeniem pracy konkursowej studenci otrzymają dodatkowe 2 punkty ECTS.

W konkursie mogą wziąć udział zespoły projektowe złożone z 2-4 studentów.

Warsztaty projektowe odbędą się w wybranych dniach w okresie od 18 października do 10 listopada 2021 roku i obejmować będą m.in.: spotkania z przedstawicielami samorządów, wyjazd studialny na obszary konkursowe, zajęcia praktyczne w zakresie projektowania, konsultacje ze specjalistami w zakresie transportu, projektowania urbanistycznego i architektonicznego.

Na prace konkursowe będziemy czekać do końca listopada 2021 roku. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do końca 2021 roku.

Pula nagród w konkursie nawet do 15 tys. zł!

Na zgłoszenia czekamy do 10 października 2021. Zapisy na warsztaty i konkurs odbywają się poprzez e-nauczanie.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela opiekun wydarzenia ze strony WAPG dr inż. arch. Małgorzata Kostrzewska (mail: malgorzata.kostrzewska@pg.edu.pl).

Do zobaczenia na warsztatach!

Informacje dodatkowe

Obszary konkursowe:

  • Hel ul. Wiejską, w szczególności na odcinku od skrzyżowania z ul. Leśną do skrzyżowania z ul. Kaszubską, ale także na pozostałej jej długości.
  • Władysławowo Otoczenie ulicy Portowej od drogi wojewódzkiej 216 aż do portu jako nowa przestrzeń „WATERFRONT” (Władysławowo)
  • Władysławowo centrum i ukształtowanie nowego ciągu pieszego 42.KX , 43.KX i 44.KX wraz przestrzenią rynku 41.KX oraz terenem 50.KS jako miejsca rewitalizacji po terenie dworca PKS
  • Puck - teren wokół stawu

  • GIWK