Metropolitalne wiadomości

aktualności

Weź udział w konsultacjach 21 Tez samorządowych

 

4 czerwca w Gdańsku, podczas obchodów 30. rocznicy pierwszych częściowo wolnych wyborów parlamentarnych w Polsce zaprezentowanych zostało 21 Tez samorządowych. Wydarzenie to zainicjowało proces konsultacji na temat roli samorządu w Polsce. Do udziału w debacie na temat przyszłości polskich miast i wsi zachęcają prezydenci Gdańska oraz Sopotu.

Aleksandra Dulkiewicz i Jacek Karnowski skierowali do wszystkich przedstawicieli samorządu terytorialnego w Polsce list, zachęcając do aktywnego włączenia się w proces konsultacji dokumentu, których efektem będzie 21 postulatów samorządowych. Zostaną one ogłoszone w Gdańsku 31 sierpnia, w rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych z 1980 roku.

21 tez to inicjatywa na rzecz wzmocnienia demokracji lokalnej i przywrócenie konstytucyjnej pozycji samorządu, odpowiadająca na potrzeby i reprezentująca wartości mieszkańców.

„Nasze założenia dotyczące spraw najważniejszych dla naszych mieszkańców zapisaliśmy w formie 21 Tez samorządowych. Ich wspólnym mianownikiem jest potrzeba wzmocnienia wspólnot lokalnych w decydowaniu o kwestiach dla nich najistotniejszych. Silne samorządy budują bowiem silne państwo” - napisali w liście do samorządowców prezydenci Gdańska i Sopotu.

Prezydenci zapraszają wszystkich do zgłaszania swoich uwag i propozycji dotyczących zagadnień zapisanych w 21 Tezach. Można to uczynić wchodząc na stronę internetową www.SamorzadyDlaPolski.pl Zachęcają również do organizowania spotkań i paneli dyskusyjnych w gminach. Informacje o ich organizacji zamieszczane będą na portalu internetowym oraz profilu „Samorządy dla Polski" na Facebooku.

„Nie możemy pozwolić, aby sprawy najważniejsze dla naszych mieszkańców, takie jak oświata, ochrona zdrowia, czyste powietrze czy rozwój dróg lokalnych, były nieudolnie zarządzane  z Warszawy, bez udziału wspólnot lokalnych. Nie będzie silnej, samorządnej i demokratycznej Polski bez silnych samorządów!” – podkreślili Aleksandra Dulkiewicz i Jacek Karnowski.

Z wszystkimi 21 tezami można zapoznać się poniżej lub wchodząc na stronę www.SamorzadyDlaPolski.pl Już dziś można sprawdzić, co zgłosili i na co zwrócili uwagę uczestniczący w konsultacjach mieszkańcy.

Do pobrania"

21 Tez samorządowych