Metropolitalne wiadomości

aktualności

Komisja ds. Społeczno - Gospodarczych

Wiceprezydent Gdyni wśród turystycznych ekspertów

Katarzyna Gruszecka-Spychała znalazła się w 20-osobowym składzie Rady Ekspertów do spraw Turystyki. Wiceprezydent Gdyni ds. gospodarki a także współprzewodnicząca Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych OMGGS będzie członkiem nowego organu pomocniczego, mającego zajmować się m.in. odbudową branży turystycznej po pandemii COVID-19.

Decyzją wicepremiera, ministra rozwoju, pracy i technologii Jarosława Gowina utworzono złożoną z 20 osób Radę Ekspertów ds. Turystyki. Jednym z jej członków jest wiceprezydent Gdyni ds. gospodarki, a także współprzewodnicząca Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych OMGGS Katarzyna Gruszecka-Spychała.
 

Katarzyna Gruszecka-Spychała na zdjęciu po prawej, fot. gdynia.pl, po lewej Gdynia, Skwer Kościuszki, fot. Tomasz Kacprzak / z facebookowej grupy Gdynia w obiektywie 

 

W zeszłym tygodniu razem z innymi samorządowcami Katarzyna Gruszecka-Spychała alarmowała o nadchodzącym kryzysie turystycznym, mogącym wpłynąć także na inne sektory gospodarki, podczas posiedzenia senackiej Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, nakreślając skalę problemu Andrzejowi Gutowi-Mostowemu, sekretarzowi stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii. W grudniu zeszłego roku wiceprezydent Gdyni odebrała z kolei nagrodę „The Innovation in Politics Awards” za projekt wsparcia przedsiębiorców podczas pandemii COVID-19 – pakiet m.in. bezpłatnych usług doradczych dla lokalnych firm, z których mogli skorzystać także przedstawiciele branży turystycznej.


- Zgodziłam się na powołanie w skład rady, bo mam nadzieję, że stanie się przestrzenią realnego dialogu, troski o branżę i szukania obiektywnie najlepszych rozwiązań. Zawsze powtarzam, że na problem trzeba spojrzeć z wielu stron, zanim ogłosi się receptę na jego rozwiązanie. Inaczej lek okaże się nietrafiony. Bardzo bym chciała, aby działania rady przyniosły skuteczną terapię na kłopoty, które obecnie nękają turystykę w sposób absolutnie dramatyczny. Moja obecność w tym zacnym gronie ma być także kanałem transmisyjnym dla gdyńskich przedsiębiorców z branży do zgłaszania potrzeb, pomysłów, a może i skarg bezpośrednio do decydentów. Na gospodarkę można i trzeba patrzeć w skali makro, profesjonalnie i bez sentymentów. Samorządowcy mają jednak to do siebie, że za liczbami i trendami widzą także konkretne biznesy konkretnych, żywych ludzi – podkreśla Katarzyna Gruszecka-Spychała, wiceprezydent Gdyni ds. gospodarki.

 

Zgodnie z treścią resortowego zarządzenia, nowo powołana Rada Ekspertów ds. Turystyki ma zajmować się m.in. opiniowaniem i formułowaniem systemowych rozwiązań oraz inicjatyw legislacyjnych dla branży turystycznej oraz działaniami na rzecz zrównoważonego rozwoju, konkurencyjności i innowacyjności polskiej turystyki.

Więcej na ten temat na gdynia.pl

 

 

  • GIWK