Metropolitalne wiadomości

wiadomości

Wielki plan na czyste powietrze w Metropolii – wystartowała kampania informacyjna (video)!

Metropolia Gdańsk-Gdynia-Sopot przygotowuje do realizacji Plan Gospodarki Niskoemisyjnej, w którym ujęte są inwestycje związane z gospodarką niskoemisyjną w 31 pomorskich gminach.

Zobacz materiał informacyjny video i zadbaj o czyste powietrze w Regionie

Kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.

 

Więcej infromacji nt. Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na stronie: http://www.pois.gov.pl/

 

Projekt "Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego" współfinansowany jest przez Unię Europejską, ze środków Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013