Metropolitalne wiadomości

aktualności

Wizyta studyjna sektora kultury w powiecie gdańskim. Ruszyły zapisy

To nie tylko szansa przyjrzenia się ciekawym praktykom, ale także doskonała okazja do spędzania dwóch dni w towarzystwie innych działaczy kultury, poznania się, wymiany myśli i kontaktów. Już 19 i 20 września odbędzie się, inicjowana przez Komisję Kultury OMGGS, wizyta studyjna dla przedstawicieli samorządów i instytucji kultury. Zapraszamy do zapisów!

 

 

Dwa dni integracji i wymiany doświadczeń

Wydarzenie organizujemy z myślą o przedstawicielach samorządów i instytucji kultury - członków OMGGS oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych realizujących zadania z dziedziny kultury. Wizyta ma na celu integrację i koordynację działań zmierzających do prowadzenia skutecznej działalności kulturalnej w regionie, a także promowania potencjału dziedzictwa kulturowego jako czynnika zrównoważonego rozwoju społecznego.

Wizyta rozpocznie się w Ośrodku Kultury, Sztuki i Bibliotece Publicznej Gminy Pruszcz Gdański (ul. Długa 20a, Cieplewo), we wtorek, 19 września i potrwa dwa dni. Przemieszczać się będziemy wspólnie autokarem, odwiedzając gminy: Pruszcz Gdański (gmina wiejska oraz miasto), Trąbki Wielkie, Przywidz, Kolbudy, Cedry Wielkie. Z przedstawicielami innych gmin spotkamy się podczas konferencji. W programie przewidziane są zarówno spotkania w sali konferencyjnej, jak i plenerowe, aby czuć się swobodnie, zachęcamy do ubrania się wygodnie i nieformalnie.

Zapewniamy zakwaterowanie w trzygwiazdkowym Hotelu Górskim w Pruszczu Gdańskim oraz wyżywienie. Opłata wpisowa wynosi 120 zł, a koszty noclegu, wyżywienia i transportu podczas zwiedzania pokrywa organizator. 

>> Zapisy online: TUTAJ
Regulamin wizyty studyjnej: TUTAJ

Metropolitalna Przestrzeń Kultury

Komisja Kultury Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot za kluczowe cele stawia sobie sieciowanie kadr kultury działających w obszarze metropolitalnym, dostrzeganie i wyróżnianie inicjatyw oraz praktyk kulturalnych, edukacyjnych i animacyjnych, które mogą inspirować innych, docelowo podnosić i rozwijać kompetencje kadr kultury, sieciować dla współpracy i optymalnego wykorzystywania potencjału kulturowego obszaru metropolitalnego.

W ramach swych działań Komisja inicjuje wizyty studyjne, które pozwalają przyjrzeć się praktykom animacyjnym w wybranym obszarze, w skoordynowany sposób odwiedzić i poznać twórców, animatorów oraz działaczy kultury, którzy konsekwentnie i skutecznie pracują lokalnie, jednocześnie poza widocznością osób działających w innych ośrodkach, niedostrzegalnych zwłaszcza z poziomu dużych miast i funkcjonujących tam instytucji.

KONTAKT:
Biuro Obsługi Klienta OKSiBP
tel. 728-415-566
od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00
rezerwacje@pruszczgdanski.pl
www.kulturatutaj.pl

 

 

  • GIWK