Metropolitalne wiadomości

aktualności

Wizyta studyjna w Łódzkim Obszarze Metropolitalnym

 

Dom Wielopokoleniowy oraz Art Inkubator w Łodzi, Park Kulturowy w Zgierzu i Forum Inicjatyw Twórczych w Parzęczewie, a także Light Move Festival 2019 – m.in. te miejsca i wydarzenia mogliśmy odwiedzić w ramach wizyty studyjnej w Stowarzyszeniu Łódzki Obszar Metropolitalny (SŁOM).


Od 25 do 28 września grupa samorządowców oraz partnerów społecznych z Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot była gościem SŁOM.

Rozmawialiśmy m.in. o:
- wymianie doświadczeń w zakresie planowania, realizacji i ewaluacji rewitalizacyjnych inwestycji,
- efektach rewitalizacji (odnowione części miast, nowe inwestycje, przestrzenie użytkowe itp.),
- perspektywach partnerów społecznych (NGOs, grupy nieformalne, podmioty ekonomii społecznej) zaangażowanych w proces rewitalizacji,
- konsultacjach z mieszkańcami.

Wizyta została zakończona udziałem w Light Move Festival 2019, wydarzeniu ożywiającym zdegradowane przestrzenie Łodzi.

Organizacja wizyty uwzględniała zakupy usług (m.in. prowadzenia warsztatów i catering) w łódzkich przedsiębiorstwach społecznych.

 

Zobacz także: 

Z wizytą w Stowarzyszeniu Szczeciński Obszar Metropolitalny

Kupujesz i pomagasz, czyli zakupy z lepszej półki