Metropolitalne wiadomości

aktualności

Komisja ds. Infrastruktury i Środowiska

Wrześniowe spotkanie specjalistów ds. zamówień publicznych

Zasady archiwizacji dokumentów, informacje z instrukcji kancelaryjnej, a także orzecznictwo dotyczące badania ofert w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - te zagadnienia omawiano na wrześniowym posiedzeniu Komisji ds. Administracji i Finansów Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot.

Na zdjęciu: spotkanie metropolitalnych specjalistów ds. zamówień w biurze OMGGS

W spotkaniu, które odbyło się w środę, 7 września w biurze OMGGS, wzięło udział 30 specjalistów ds. zamówień publicznych z gmin i powiatów metropolii.

Spotkanie prowadzili Marek Komorowski, dyrektor Biura Zamówień Publicznych w Urzędzie Miejskim w Gdańsku, wiceprzewodniczący KAiF oraz Agnieszka Szulakowska kierownik Wydziału Zamówień Publicznych i Funduszy Zewnętrznych w Urzędzie Miejskim w Wejherowie.

Omówione zostały bieżące zasady archiwizacji dokumentów, wybrane informacje z instrukcji kancelaryjnej a także orzecznictwo dot. badania ofert w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Było to pierwsze spotkanie na żywo po ponad roku spotkań, które z powodu pandemii koronawirusa, odbywały się w formule online.

- Spotkania specjalistów ds. zamówień publicznych odbywają się regularnie raz w miesiącu - mówi Weronika Michałowska z OMGGS, koordynatorka KAiF. - Grupa działa bardzo prężnie. Spotkania są otwarte dla każdego, kto chce uzyskać pomoc w realizacji postępowań, podyskutować o najnowszych regulacjach prawnych czy powiększyć swoją wiedzę dot. PZP. Zapraszamy zwłaszcza nowych pracowników urzędów.

Spotkania Komisji ds. Administracji i Finansów

Spotkania “zamówieniowców” obecnie odbywają się w ramach prac Komisji ds. Administracji i Finansów OMGGS. Są kontynuacją spotkań organizowanych w Urzędzie Miejskim w Gdańsku już od prawie dziesięciu lat.

Przewodniczącym KAiF jest Wojciech Zemła, sekretarz Miasta Sopotu, a w prezydium zasiadają: Marek Komorowski, Marta Dorobek, prezes Zarządu "SZOP" sp. z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim i Agnieszka Siebert, sekretarz Miasta Pucka. Koordynatorką Komisji jest Weronika Michałowska.

  • GIWK