Metropolitalne wiadomości

wiadomości

Wspólna identyfikacja wizualna i jakościowa na obszarze metropolii

Opracowanie „Wspólnych standardów wizualnych i funkcjonalnych w zakresie zagospodarowania przestrzeni publicznej budowanych i modernizowanych węzłów integracyjnych na Obszarze Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot” stanowi zbiór wskazówek i rekomendacji, których celem jest podniesienie jakości i ujednolicenie oznakowania na obszarze naszej metropolii. 

Dokument zawiera propozycję wspólnych rozwiązań, zaleceń oraz wzorów w zakresie elementów tzw. „małej architektury” oraz oznakowania. Opracowanie jest katalogiem dobrych praktyk i rozwiązań, służących podniesieniu jakości i atrakcyjności przestrzeni publicznych na obszarze OMG-G-S, jakimi są węzły integracyjne, poprzez wzmocnienie ich estetyki i funkcjonalności. Ma stanowić narzędzie ułatwiające samorządom projektowanie i modernizowanie węzłów integracyjnych.

W ramach drugiego etapu prac powstało Uszczegółowienie techniczne. Jego celem jest ułatwienie korzystania z propozycji i rozwiązań zawartych w opracowaniu, poprzez przedstawienie ich w formie szczegółowych rysunków, wizualizacji, opisów technicznych i projektów graficznych. Dzięki temu możliwe będzie wykonanie elementów oznakowania bez dodatkowej dokumentacji technicznej i wykonawczej.

Uszczegółowienie techniczne jest rozwinięciem Opracowania przyjętego uchwałą Zarządu OMG-G-S 10 kwietnia br. Dokumenty stanowią komplet i mają charakter poglądowy, przy ich wykorzystaniu wymagane jest stosowanie się do obowiązujących przepisów prawa, w tym prawa zamówień publicznych.

W chwili obecnej wykorzystanie zapisów i rozwiązań zawartych w opracowanych dokumentach jest dobrowolne. Jednakże Zarząd Obszaru Metropolitalnego zarekomendował zalecenia w nim zawarte do stosowania przez wszystkie samorządy zrzeszone w OMG-G-S. W niedalekiej przyszłości planowane jest podjęcie decyzji w zakresie sposobu koordynacji i monitorowania wdrażania standardów w realizowanych projektach.

W ramach Uszczegółowienia technicznego został wytworzony schemat mapy szlaków komunikacyjnych OMG-G-S oraz prototypy tablicy kierunkowej, mocowanej do elewacji z informacją o wejściu/wyjściu z czterema piktogramami. Zapraszamy do ich obejrzenia w siedzibie Biura Stowarzyszenia.

Jednocześnie informujemy, iż do wszystkich opublikowanych materiałów OMG-G-S przysługują majątkowe prawa autorskie i wykorzystanie opublikowanych materiałów może nastąpić za pisemną zgodą Stowarzyszenia. 

Szczegóły identyfikacji wizualnej