Metropolitalne wiadomości

aktualności

Komisja ds. Infrastruktury i Środowiska

Wspólne działania na rzecz ładniejszej przestrzeni publicznej

Nielegalne reklamy i chaos architektoniczny to główne przeszkody na drodze do poprawienia wyglądu naszych miejscowości. Prawo nie pomaga specjalnie walczyć z tymi zjawiskami, ale pomagać sobie mają zamiar samorządowcy Metropolii Gdańskiej.

Kwestią estetyki przestrzeni publicznej zajęła się Komisja ds. Infrastruktury i Środowiska GOM, ponieważ szpecące szyldy i nielegalne reklamy są problemem nie tylko dużych miast. Wyegzekwowanie nakazu usunięcia bezprawnych instalacji jest trudne, bo postępowania administracyjne trwają przez wiele miesięcy. Z tego powodu samorządowcy coraz częściej stosują specjalne środki. Przykładem jest choćby gdański pomysł instalacji artystycznej, zasłaniającej nielegalny bilbord: Wachlarz zniechęci do nielegalnych reklam.

Jednak ważniejsze są rozwiązania systemowe – takim jest Koncepcja Regulacji  Estetyki Miasta (KREM), która wprowadza m.in. jednolite zasady lokalizacji ekspozycji reklam na terenach miejskich, określa też wielkość reklam w zależności od rejonu miasta. Przykładem wdrożenia zasad KREM jest zmiana wyglądu skrzyżowania ul. Miszewskiego i Grunwaldzkiej we Wrzeszczu.

KREM może być podstawą działań także dla innych samorządów. Dokument można pobrać w tym miejscu.

Komisja zamierza również organizować warsztaty w zakresie estetyzacji miejskiej, na których będą omawiane praktyczne i teoretyczne wskazówki w tej dziedzinie. Elementem spotkań będą także rekomendacje do planów miejscowych.

  • GIWK