Metropolitalne wiadomości

aktualności

Komisja ds. Administracji i Finansów

Wspólne zamówienia publiczne tematem obrad Komisji ds. Administracji i Finansów GOM

Wczoraj odbyło się drugie w tym roku spotkanie Komisji ds. Administracji i Finansów Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego, które w całości było poświęcone wspólnym zamówieniom publicznym w ramach metropolitalnej grupy zakupowej.
Marek Komorowski – Dyrektor Biura Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Gdański, który jest liderem i koordynatorem wspólnych zamówień w ramach Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego, podsumował zeszłoroczne wyniki postępowań w obszarze:

1. Kompleksowej dostawy energii elektrycznej:
 Wpłynęła 1 oferta na kwotę 53.958.565,22 zł.
 Do zamówienia przystąpiło 27 gmin i powiatów oraz Muzeum Zamkowe w Malborku.
 Oszczędność wyniosła ok. 17 mln. w stosunku do szacunku (cen wynikających z cenników).

2. Usług pocztowych:
 Wpłynęła 1 oferta.
 Do zamówienia przystąpiło 8 gmin i powiatów oraz Muzeum Zamkowe w Malborku.

3. Dostaw paliwa do samochodów:
 Wpłynęły 2 oferty.
 Do zamówienia przystąpiło 6 gmin i powiatów.
 Oszczędność: od 6 do 9 gr./litr.

4. Dostaw oleju napędowego:
 Wpłynęły 3 oferty.
 Do zamówienia przystąpiło 8 gmin.
 Oszczędność: 3,51% poniżej cen hurtowych (ok. 11 gr. na 1 litr)

W kolejnych latach planowana jest kontynuacja wspólnych zamówień w dotychczas realizowanych obszarach oraz dodatkowo w obszarze kompleksowej dostawy gazu ziemnego, a także innych usług lub dostaw zaproponowanych przez członków GOM. Ponadto Dyrektor Komorowski przedstawił założenia do wdrożenia w przyszłych latach systemu zarządzania energią na poziomie metropolii, co wymaga jeszcze szeregu prac oraz negocjacji z partnerami zewnętrznymi.

Podsumowując dotychczasowe osiągnięcia oraz plany na przyszłość, podkreślono, iż poza oczywistą korzyścią płynącą ze wspólnych zakupów tj. wymierną oszczędnością finansową, niezmiernie ważna jest również oszczędność zasobów ludzkich w gminach, zwłaszcza tych mniejszych. Wspólne zamówienia realizowane są przed Miasto Gdańsk, co znacznie ogranicza zaangażowanie specjalistów ds. zamówień publicznych w pozostałych gminach. Dodatkowo, udział we wspólnych zamówieniach wymusza niejako dokonanie inwentaryzacji zasobów, zwłaszcza w obszarach, które z uwagi na niską wartość jednostkową, na poziomie danej gminy nie podlegają procedurom przetargowym. Mimo to, nawet w takich sytuacjach warto mieć na uwadze zapisy Ustawy o finansach publicznych, która nakazuje racjonalne gospodarowanie środkami bez względu na tryb i przystąpić do wspólnych zamówień, które dla każdej gminy są również formą wymiany wiedzy i doświadczeń.

Na zakończenie posiedzenia, osoby zajmujące się zamówieniami publicznymi w gminach i powiatach należących do Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego zaproszono na kolejne z cyklicznych spotkań grupy tzw. „zamawiaczy”, czyli osób zajmujących się zamówieniami. Spotkania te są znakomitą okazją do wymiany doświadczeń na podstawie analiz konkretnych przypadków, a także do uzyskania wsparcia w sytuacjach wątpliwych czy niedoprecyzowanych w przepisach.

  • GIWK