Metropolitalne wiadomości

aktualności

Wspólne zamówienie energii elektrycznej samorządów GOM

Dziś ogłoszone zostało wspólne postępowanie przetargowe na dostawę i dystrybucję energii elektrycznej. W jego wyniku wyłoniony zostanie dostarczyciel energii, który w przyszłym roku zapewni zasilenie 1911 obiektów w 10 miastach i gminach metropolii. Łączne prognozowane zużycie w ramach tego zamówienia ma wynieść około 45 GWh.

Wspólne zamówienia publiczne są obecnie postrzegane jako możliwość racjonalizacji kosztów działalności samorządu terytorialnego. Potencjalne oszczędności przynieść może z jednej strony wzrastająca skala zamówienia, z drugiej zaś ograniczenie kosztów związanych z procesem przetargowym.

Liderem we wspólnym procesie przetargowym na zakup będzie Miasto Gdańsk, które posiada największe doświadczenie w tego typu przedsięwzięciach. W ubiegłym roku przeprowadziło ono wspólne zakupy energii dla wszystkich miejskich jednostek organizacyjnych, dzięki czemu udało się uzyskać kilkuprocentowe oszczędności w stosunku do kosztów w 2011 roku.

„Ze względu na rosnące z roku na rok ceny energii elektrycznej, podjęcie współpracy akurat w tym zakresie stało się priorytetem. Będziemy bardzo usatysfakcjonowani jeśli w wyniku wspólnego przetargu udałoby się ten proces zastopować.” – powiedział prezes zarządu Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego, prezydent Gdańska Paweł Adamowicz.

Ogłaszane dziś postępowanie to wynik prac zainicjowanych w maju br., w ramach stowarzyszenia GOM. W miesiącach wakacyjnych dokonano zestawienia i harmonizacji wszystkich punktów odbioru energii, we wrześniu natomiast gminy podpisywały porozumienia o współpracy. Przygotowania do przetargu zostały zwieńczone w dniu 28 września br. podpisaniem stosownych dokumentów, w tym Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przez przedstawicieli partnerów przedsięwzięcia.

W skład wspólnej pilotażowej grupy przetargowej weszły miasta: Gdańsk, Sopot, Pruszcz Gdański oraz gminy: Tczew, Cedry Wielkie, Kolbudy, Linia, Pruszcz Gdański (gmina wiejska), Przywidz, Pszczółki i Trąbki Wielkie.

Otwarcie kopert z nadesłanymi ofertami nastąpi 40 dni od dnia ogłoszenia postępowania, które opublikowane zostanie na stronach internetowych www.metropoliagdansk.pl/ogloszenia oraz http://www.gdansk.pl/zamowienia,825,23401.html.

  • GIWK