Metropolitalne wiadomości

aktualności

Komisja ds. Strategii Metropolii

Wspólnie o Strategii 2030 - spotkanie przedstawicieli samorządów i partnerów metropolii z sektorów nauki i biznesu.

16 lipca odbyło się w Olivia Business Centre spotkanie ws. Projektu Strategii Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot do roku 2030. Wzięli w nim udział przedstawiciele samorządów z OM G-G-S, a także kluczowych partnerów metropolii z sektorów nauki i biznesu.
Celem spotkania było omówienie zapisów zawartych w dokumencie Strategii oraz dyskusja na temat priorytetów współpracy metropolitalnej. 

Uczestnicy spotkania zwracali uwagę na możliwość, a nawet konieczność wspólnych działań w obszarach takich jak edukacja (wspólne planowanie sieci szkolnej i koordynacja szkolnictwa zawodowego na poziomie OM, wspólna polityka edukacyjna i gospodarcza, aktywizacja społeczna i kulturalna w szkołach), polityka migracyjna czy promocja OM (w kraju i za granicą jak również wewnątrz naszej metropolii).

Uwagi do Strategii oraz postulaty wspólnych działań w różnych sferach życia publicznego mają bardzo istotne znaczenie w kontekście wdrażania dokumentu oraz precyzyjnego opisania działań, sposobów ich realizacji oraz poziomów współpracy pomiędzy partnerami, którzy będą odpowiedzialni za ich realizację w perspektywie 2030 roku.

Przyjęcie Strategii Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot do roku 2030 przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia jest planowane na przełom września i października br.

Spotkanie miało status posiedzenia Komitetu Sterującego projektu „INTIS. Integracja i Synergia. Strategia Rozwoju Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego na lata 2014-2030”.

  • GIWK