Metropolitalne wiadomości

aktualności

Komisja ds. Społeczno - Gospodarczych

Wydłużenie terminu naborów wniosków

Do 22 kwietnia 2020 r. wydłużone zostały terminy naboru wniosków w ramach Programów usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” oraz „Opieka wytchnieniowa”. Od 1 kwietnia rodzice dzieci niepełnosprawnych mogą skorzystać z zasiłku opiekuńczego. Zobacz szczegóły!

 

Komunikat

do ogłoszeń o naborach wniosków w ramach Programów:

 

1)     „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2020

2)     „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020

W związku z wprowadzeniem w Polsce stanu epidemii Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informuje, że zaplanowane obecnie terminy naborów w ramach programów resortowych pn.: "Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych" - edycja 2020 oraz "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2020 ulegają zmianom w poniższym zakresie po to, by umożliwić gminom/powiatom ubiegającym się o przyznanie środków finansowych skompletowanie niezbędnej dokumentacji w bezpiecznym dla nich okresie.

Terminy naboru wniosków w ramach Programów:

  1. Gmina/powiat składa wniosek do właściwego wojewody (zał. nr 1 do Programu) – w terminie do 22 kwietnia 2020 r. (decyduje data wpływu). Pierwotnie termin był do 3 kwietnia 2020 r.
  2. Wojewoda sporządza i przekazuje wniosek na środki finansowe z Programu wraz z listą rekomendowanych wniosków, ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego (zał. nr 2 i 3 do Programu) – w terminie do 6 maja 2020 r. (decyduje data wpływu). Pierwotnie termin był do 17 kwietnia 2020 r.

Termin rozpatrzenia wniosków

  • Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego dokona ostatecznej weryfikacji i zatwierdzenia wniosków złożonych przez wojewodów w terminie do 20 maja 2020 r. Pierwotny termin był do 30 kwietnia 2020 r.

Dodatkowo Ministerstwo informuje, że w sytuacji wydłużenia stanu epidemii terminy naborów wniosków w ramach ww. Programów mogą ulec zmianie.

Komunikat znajdą Państwo tutaj:

 

 

Od 1 kwietnia 2020 r., w związku z pandemią, istnieje możliwość przejścia pracującego rodzica na zasiłek opiekuńczy z tytułu opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością, także dorosłym, korzystającym do tej pory z dziennych placówek: oświatowych, środowiskowych domów samopomocy, warsztatów terapii zajęciowych. Dotyczy to także dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Szczegóły znajdują się tutaj

 

Przeczytaj także:

Samorządy metropolii wspierają przedsiębiorców 

 

  • GIWK