Metropolitalne wiadomości

aktualności

Wypełnij ankietę i wypowiedz się na temat skutków zmian klimatu!

Jaki będzie wpływ kryzysu klimatycznego, kogo on szczególnie dotyczy, które działania adaptacyjne uważasz za szczególnie przydatne – to niektóre z pytań ankiety stworzonej w ramach projektu LOCALISED, którego OMGGS jest partnerem. Posłuży ona do stworzenia raportu na temat niskoemisyjnego stylu życia.

Link do ankiety  https://app.qmethodsoftware.com/study/10909
 


Powyższa ankieta jest częścią, finansowanego przez UE projektu LOCALISED, w ramach którego współpracujemy z innymi organizacjami partnerskimi w celu opracowania do 2025 r. narzędzi internetowych, które pomogą społecznościom oraz miastom zidentyfikować odpowiednie działania adaptacyjne i mitygacyjne do zmian klimatu. Projekt ten otrzymał dofinansowanie z programu badań i innowacji Horyzont 2020 Unii Europejskiej na podstawie umowy o dofinansowanie nr 101036458.  Aby dowiedzieć się więce o projekciej, wejdź na >>https://www.localised-project.eu/tools/

Austriackie Towarzystwo Środowiska i Technologii (ÖGUT) nadzoruje to badanie i również analizuje dane. Ankieta jest anonimowa i nie ma możliwości jej śledzenia przez osoby z zewnątrz. Prosimy o wyrozumiałość i wypełnienie ankiety do końca, w przeciwnym razie nie będziemy mogli przetworzyć i uwzględnić Państwa odpowiedzi w naszej analizie. Wszelkie informacje podane przez uczestników w ankiecie są wykorzystywane wyłącznie do celów naukowych i nie będą sprzedawane, ani przekazywane osobom trzecim. Dane są przechowywane i przetwarzane za pomocą narzędzia „oprogramowanie metody Q”, a zatem podlegają warunkom Wired Solutions (4520 Rhodes Drive #100, Windsor, Kanada; patrz linki poniżej). Wszystkie odpowiedzi pozostają anonimowe do momentu poddania ich analizie przez partnera projektu (https://www.oegut.at).  W przypadku, gdy badanie nie zostanie zakończone dane nie będą przetwarzane i uwzględniane w analizie.

Udział w tej ankiecie jest dobrowolny, a uczestnicy nie otrzymają żadnego wynagrodzenia.

 

Do pobrania:

 

  • GIWK