Metropolitalne wiadomości

wiadomości

Za nami kolejna tura warsztatów konsultacyjnych Strategii 2030

Zakończyła się kolejna tura warsztatów konsultacyjnych w ramach projektu INTIS. Między 2 a 17 marca odbyło się w Gdańsku i w Gdyni 5 spotkań poświęconych poszczególnym obszarom Strategii Rozwoju Obszaru Metropolitalnego. Warsztaty dotyczyły następujących zagadnień, kluczowych dla dynamicznego rozwoju naszej metropolii: rozwoju społecznego, edukacji i kultury; technologii i gospodarki; transportu; zasobów przyrody, ochrony środowiska i energetyki, a także demografii, systemu osadniczego i zagospodarowania przestrzennego.

W warsztatach, przy wysokiej frekwencji, wzięli udział przedstawiciele samorządów oraz partnerów społeczno-gospodarczych projektu. Każdy z warsztatów został podzielony na dwie części. W pierwszej, po zaprezentowaniu przez przedstawicieli Instytutu Rozwoju (wykonawcy Strategii) głównych założeń i celów spotkania, uczestnicy rozmawiali w podgrupach na temat celów strategii. W drugiej natomiast,  pracowali nad szczegółowym rozpisaniem i doprecyzowaniem działań, mających służyć ich realizacji.

Praca w grupach przebiegała bardzo efektywnie, a uwagi zgłaszane przez uczestników będą miały istotne znaczenie podczas prac nad końcowym dokumentem Strategii Rozwoju Obszaru Metropolitalnego.