Metropolitalne wiadomości

aktualności

Komisja ds. Infrastruktury i Środowiska

Zakończono prace nad "Studium Koncepcyjnym Systemu Roweru Metropolitalnego"

Prace koncepcyjne nad Systemem Roweru Metropolitalnego trwały od listopada 2015 r. Zespół projektowy spotykał się co dwa tygodnie i składał się z przedstawicieli EU Consult (Wykonawcy Studium), Biura OMG-G-S oraz specjalistów ds. komunikacji rowerowej z Gdańska Gdyni i Sopotu.

Studium koncepcyjne jest dokumentem wspomagającym podjęcie decyzji (przez zrzeszone gminy w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych), dotyczących kształtu przyszłego Systemu Roweru Metropolitalnego.

Z wdrożenia systemu na swoim terenie będą mogły wszystkie gminy uczestniczące w przedsięwzięciu „Węzły integracyjne wraz z trasami dojazdowymi”. Lista zainteresowanych projektem samorządów ma powstać w kwietniu.

We wspomnianym dokumencie zawarto wyniki analiz oraz rekomendacje dotyczące SRM z uwzględnieniem aspektów organizacyjnych, technicznych oraz ekonomiczno-finansowych.

Opracowanie składa się z następujących części:

I. Charakterystyka funkcjonowania systemu roweru publicznego na świecie.
II. Przegląd uwarunkowań regionalnych i lokalnych Systemu dla OMG-G-S.
III. Koncepcja zasięgu i gęstości Systemu na terenie OMG-G-S.
IV. Biznesowe parametry Systemu.

Zapraszamy do zapoznania się z całym dokumentem, który można pobrać pod poniższym linkiem:

Studium koncepcyjne SRMOMGGS

 

  • GIWK